Museovirasto 105 Web

Rådgivning och handledning

Museiverkets uppgift är att främja museernas samarbete och nätverkande, ge råd och erbjuda verktyg för utveckling av museernas verksamhet.

Museiverket ger utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet i frågor som berör musei- och kulturarvssektorn, bedömer museernas behörighet för statsandelar, deltar i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt inom området, utvecklar gemensamma verktyg i samarbete med museerna, besvarar förfrågningar om information som berör området samt publicerar informationsmaterial.