Valtakunnallisten erikoismuseoiden neuvottelut

Valtakunnalliset erikoismuseot saavat toimintansa tueksi korotettua valtionosuutta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että museolla on suunnitelma valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista (Museoasetus 1192/2005). Näistä museot neuvottelevat Museoviraston kanssa määrävuosin.

Museoiden suunnitelmat 2015-2018

Vuosien 2015-2018 suunnitelmista neuvoteltiin syksyllä 2014. Museoiden suunnitelmiin kirjattiin koko toiminnan painopisteet ja tavoitteet huomioiden museon valtakunnallinen tehtävä. Uudistus on ollut osa vuonna 2014 toteutettua valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän kehittämistyötä.

Arkkitehtuurimuseo
Designmuseo
Forum Marinum
Lusto - Suomen Metsämuseo
Mobilia Auto- ja tiemuseo
Saamelaismuseo Siida
Suomen Ilmailumuseo
Suomen käsityön museo
Suomen lasimuseo
Suomen maatalousmuseo Sarka
Suomen rautatiemuseo
Suomen urheilumuseo
Suomen valokuvataiteen museo
Teatterimuseo
Tekniikan museo
Työväenmuseo Werstas