Bilagsblanketter

Understöd för vård av världsarvsobjekt

Dessa nerladdbara blanketter är avsedda för kunder som inte kan använda e-tjänsten.

Fritt formulerade ansökningar

Enligt principen om publicitet i paragraf 1, i lagen om offentlighet för offentliga myndigheters verksamhet (621/1999), är handlingarna från offentliga myndigheter som regel offentliga. Dokument relaterade till statliga bidrag som skickas till Museiverket, är sådana officiella handlingar som avses i lagen.

Skicka inte dokument, som enligt lagen om offentlighet är konfidentiell (t.ex. en persons hälsoinformation). Personnummer ska inte heller användas.

Bilagor till frittformulerat ansökan om bidrag::

Redogörelse för beviljat bidrag

Bilaga till redogörelse för beviljat bidrag.

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande samt lämnat in en anhållan om utbetalning. En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten ifall bidragstagaren använder e-tjänsten.

Bidragstagare som inte använder e-tjänst ska ladda ner blanketten nedanför för att göra redovisningen.