Hoyryveturi Sohvi Minkion Asemalla. Kuvaaja: Hannu Matikka

Ansök om bidrag

Ansökning via e-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om Museiverkets bidrag.


I e-tjänsten kan du

• fylla i och skicka ansökan

• komplettera ansökan

• ta emot beslut

• ansöka om ändring i beslutet

• göra redovisning.

Använd en allmän webbläsare

E-tjänsten fungerar bäst med följande versioner:

• Internet Explorer (IE), version 11

• Mozilla Firefox (FF), version 52 eller nyare

• Mac Safari, version 10 eller nyare

• Google Chrome version 70 eller nyare

Tidsgräns för anslutning

En anslutning som inte används stängs efter 30 minuter. Spara uppgifterna som du fyller i med jämna mellanrum. Uppgifterna som du sparar lagras oavsett avbrytningen. Du kan återvända för att komplettera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen.

Du hittar din ofullständiga ansökan genom att gå till huvudmenyn och klicka på Egna ansökningar, punkten Oavslutade.

Samtycke av elektronisk kommunikation

Före ansökningen ska skickas ber tjänsten dig att kryssa för punkten Jag ger mitt samtycke att beslut som angår ansökan delges elektroniskt. Samtycket betyder att beslutet om din skickade ansökning ges via e-tjänsten. Du får ett e-postmeddelande om att beslutet anlänt.

För att börja ansöka om bidrag logga in i e-tjänsten

Logga in i e-tjänsten som privatperson

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet

Fritt formulerad ansökan

Om den sökande inte har möjlighet att ansöka om bidrag i e-tjänsten kan ansökan lämnas in personligen till Museiverket.

Ansökan ska inkludera:

  • sökandens kontaktinformation (namn och adress,e-post och telefon samt bankkontonummer i IBAN-format),
  • en beskrivning av objektet och dess historia,
  • en kostnadskalkyl och finansieringsplan för restaureringsprojektet samt
  • en restaureringsplan av vilken framgår av vem, när och hur restaureringsarbetet ska utföras,
  • fotografier visande objektet i överblick och dess skador

En ansökan som har skickats per post ska vara framme hos Museiverkets registratur före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden. Om ansökan lämnas in till Museiverket ska den vara framme under registraturets öppettid (kl. 9.00-15.00). Museiverkets postadress är Museiverket, PB 913, 00101 Helsingfors, och besöksadressen är Sturegatan 2a, Helsingfors.

Om en fritt formulerad ansökan ska skickas per e-post ska också den vara framme vid kirjaamo@museovirasto.fi före kl. 15 den sista dagen av ansökningstiden.