Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i e-tjänsten.

Utredningsblanketten för museernas innovativa projekt som beviljats understöd innan 2018 kan laddas ned här: Utredningsblankett

Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats 2018)
Anvisningar för utredning av understöd (understöd som beviljats innan 2018)

Den undertecknade blanketten skickas per e-post till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS 

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi