Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i samma e-tjänsten där understöd söktes.

Redogörelse över användningen av understöd som beviljats ​​före 2024 görs i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningstjänst:
Logga in i e-tjänsten

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi