Bilagsblanketter

Restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt

Dessa nerladdbara blanketter är avsedda för kunder som inte kan använda e-tjänsten

Blanketter som kan användas med frittformulerade ansökningar:Bilaga till redogörelse för beviljat bidrag.

Museiverket betalar bidraget i en enda post efter att de arbeten som nämns i bidragsbeslutet har slutförts, övervakaren har godkänt arbetena och bidragstagaren har lämnat en redogörelse för användningen av bidraget till Museiverket för godkännande samt lämnat in en anhållan om utbetalning. En redogörelse för användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket lämnas till Museiverket före ett visst datum som nämns i bidragsbeslutet. Redogörelsen för användningen av bidraget görs i e-tjänsten ifall bidragstagaren använder e-tjänsten.

Bidragstagare som inte använder e-tjänst ska ladda ner blanketten nedanför för att göra redovisningen.