Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet. Redogörelsen över användningen av understödet görs i samma e-tjänsten där understöd söktes.

Redogörelse över användningen av understöd som beviljats ​​före 2023 görs i undervisnings- och kulturministeriets förvaltningstjänst:

Logga in i e-tjänsten

Utredningblanketten för kunder som inte har sökt understöd via e-tjänsten kan laddas ned här:

Utredningsblankett

Anvisningar för utredning av understöd

Den undertecknade blanketten skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: museoavustus@museovirasto.fi