Tietoa Ja Taitoa

Syfte och mål för bidrag

Syftet med bidragen är att säkerställa bevarandet och nyttjande av transporternas kulturarv, som klassats som värdefullt, som en mångsidig, gemensam och värdefull resurs för en hållbar utveckling.

Syftet uppnås med mål som tar hänsyn till de mål för hållbar utveckling som Museiverket har satt upp för sin biståndsverksamhet: inkludering och jämställdhet, utbildning och information, gemenskap, ansvarsfull konsumtion och hållbar ekonomisk tillväxt.

Vid beslut om bidrag kommer prioritet att ges till projekt där

 • vård och användning baseras på principerna, riktlinjerna
  och rekommendationerna om de internationella stadgarna för
  transportkulturarv (järnvägar, på finska: Riga Charter, fartyg, på finska: Barcelona Charter och motorfordon, på finska: Turin Charter).
 • vård och användning producerar information för att säkerställa att förståelse och kompetens bevaras för kommande generationer.
 • information relaterad till vård och användning delas öppet och heltäckande.
 • vården och användningen av föremål är aktiv, gemensam, jämlik och inkluderande.
 • lösningar som minskar miljöpåverkan beaktas i vård och användningen.
 • vården och användningen av föremål anställer direkt eller indirekt specialister inom arbetsområdet.
 • vården och användningen av föremål bidrar till bevarandet av transportkulturmiljöerna.
 • vården och användningen av föremål skapar, underhåller eller utvecklar hållbar kulturturismverksamhet.