Hoyrykoneen pilli museovirasto
Messinkinen pilli ilmeisesti höyrykoneesta. Suomen kansallismuseon kokoelmat.

Väärinkäytösilmoitus

Ilmoituskanavan välityksellä Museoviraston työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta.

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kaikissa tilanteissa ja noudatamme tarkkoja sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, kannustamme kertomaan niistä meille. Konkreettisia todisteita ei ilmoitusvaiheessa tarvita. Riittää, että sinulla on perusteltu syy uskoa, että epäilyksesi pitää paikkansa.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti

Käsittelemme kaikki ilmoitukset hyvän hallinnon periaatteita noudattaen, luottamuksellisesti ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Emme paljasta ilmoittajan henkilötietoja väärinkäytösilmoituksen kohteelle tai tutkinnan ulkopuolisille henkilöille. Ilmoituksia vastaanottaa ja tutkii Museovirastossa suppea, työjärjestyksessä nimetty ryhmä.

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaista suojaa ilmoittaja saa silloin, kun väärinkäytös on havaittu työn yhteydessä ja kun ilmoitus koskee esimerkiksi julkisia hankintoja, tietosuojaa tai valtionavustusten myöntämistä.

Ilmoittajansuojelulaki kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Muun tyyppiset väärinkäytösilmoitukset tutkitaan tapaukseen soveltuvien muiden lakien sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ilmoittajaa parhain mahdollisin keinoin suojaten.

Näin teet väärinkäytösilmoituksen

Ennen ilmoituksen tekemistä lue oheinen ohje. Jos olet Museoviraston nykyinen työntekijä, katso erilliset ohjeet Museoviraston intranetistä.

Ohjeessa kerrotaan tarkemmin, miten ilmoitus tehdään, miten sitä Museovirastossa käsitellään ja tutkitaan, miten ilmoittajan kanssa kommunikoidaan ja mitä tutkinnan jälkeen tapahtuu. Tutustu myös ilmoitusten käsittelyyn ja ilmoittajan suojaan vaikuttavaan lainsäädäntöön.

Näin teet väärinkäytösilmoituksen (pdf)

Väärinkäytösilmoitukset tehdään aina ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi.

Jos sinulla kuitenkin on perusteltu syy uskoa, että Museovirastolle osoitetun ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai koet, että voit joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Muut yhteydenotot ja palautteet

Muut kuin väärinkäytösilmoitukset, kuten asiakaspalautteet, oikaisuvaatimukset, kehittämisehdotukset ja niin edelleen tulee jättää niiden omissa kanavissa.

Asiakaspalaute Museoviraston palveluista tai sen henkilöstön toiminnasta tulee lähettää palautelomakkeella.

Julkisuuslain tai tietosuoja-asetuksen mukaiset tietopyynnöt Museoviraston asiakirjoihin lähetetään kirjaamolle: kirjaamo@museovirasto.fi.

Lisätietoja ilmoittajansuojelusta löytyy muun muassa oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Museoviraston väärinkäytösilmoitusten sähköposti ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi ei ole toiminut oikein 29.3.2023 – 19.3.2024. Vika on nyt korjattu.

Jos on lähettänyt tai yrittänyt lähettää väärinkäytösilmoituksen tai muun yhteydenoton ilmoittajansuojelu@museovirasto.fi-osoitteen kautta aikavälillä 29.3.2023 – 19.3.2024, tulisi kyseinen ilmoitus tai yhteydenotto lähettää uudestaan samaan osoitteeseen, mikäli asia on edelleen ajankohtainen.