Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

Kulttuuriympäristöpäiviä, englanniksi European Heritage Days, vietetään syksyisin eri puolilla Eurooppaa. Kaikkiaan 50 maassa noin 30 miljoonaa ihmistä osallistuu kymmeniin tuhansiin tapahtumiin. Päiviä on vietetty Euroopan neuvosto aloitteesta vuodesta 1985. Vuodesta 1999 päivät ovat olleet Neuvoston ja Euroopan unionin yhteinen toimi. Osallistujamäärältään se on eurooppalaisista kulttuuriperintötapahtumista menestyksekkäin.

Päivien tavoitteena on lisätä eurooppalaisten tietoisuutta maanosan kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja edistää sen arvostusta, edistää suvaitsevaisuutta ja nostaa yleisön ja päättäjien tietoisuutta kulttuuriperinnön suojelun merkityksestä. Suomessa korostetaan lisäksi arkisen lähiympäristön arvoja ja niistä nauttimista.

Kulttuuriympäristöpäivillä on vuosittain vaihtuva teema.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät Suomessa

Euroopan neuvoston European Heritage Days -portaali