Museoviraston VES/TES-asiakirjat

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Museoviraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina. Museovirastolla on yksi VES-numero, joka on 299351. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Museoviraston lupaa.

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö/Museovirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 1.4.2014
Voimassaolo: 1.4.2014–31.1.2017 (jatkuva)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiesten palkkioista

Opetus- ja kulttuuriministeriö/Museovirasto, JUKO, JHL ja Pardia
Allekirjoituspvm: 1.4.2014
Voimassaolo: 1.4.2014–31.1.2017 (jatkuva)

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 1.9.2015 antamiin sopimuskauden 2014–2017 toisen jakson palkkaratkaisun neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin

Allekirjoituspvm: 15.10.2015
Voimassaolo: 1.2.2016–31.1.2017