Vaaka Museovirasto 112 Fulres

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Museoviraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia tai arviointeja ja selvityksiä.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Suunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Museoviraston välinen tulossopimus määrittelee alkavan vuoden toiminnalliset tavoitteet myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Seurantatiedot

Museoviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotot Museoviraston toiminnasta

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset


Museoviraston talousarvioehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriölle ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Muita suunnitelma- ja strategia-asiakirjoja