Ajankohtaisia hankintoja

Ennakkoilmoitus: Kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinta

Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMAssa ilmoitusnumerolla 2018-013573.

Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Tulevan hankinnan tavoitteena on saada aikaan Museoviraston ja Turun museokeskuksen yhteinen kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmä. Päävastuullisena hankinnassa toimii Museovirasto. Hankinnan osapuolet ovat muodostaneet tätä tarkoitusta varten konsortion, johon on mahdollista ottaa lisäjäseniä. Hankinnan tavoitteena on toteuttaa käyttäjiä houkutteleva ja osallistava nykyaikainen kuvapalvelu, joka korvaa nykyisin käytössä olevan kuvakokoelmat.fi-palvelun. Hankittavan palvelun lähtökohtia ovat sen toimiminen alustana yhteisöllisyydelle, kuvallisuuden korostaminen, hyvät hakuominaisuudet ja käytettävyys. Hankinta tullaan toteuttamaan joko neuvottelumenettelynä tai kilpailullisena neuvottelumenettelynä.


Esinekuvauksen ja museokohteiden interiöörien valokuvauksen puitejärjestely

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa ilmoitusnumerolla 2019-001338.

Hankinnan kohteena ovat Museoviraston kokoelmissa olevien museoesineiden valokuvaukset ja interiöörikuvaukset. Kokoelmissa on yhteensä noin puoli miljoonaa esinettä sekä Suomen arkeologinen löytöaineisto, yhteensä kymmeniä tuhansia löytökokonaisuuksia. Helsingissä sijaitsevan Kansallismuseon lisäksi Museoviraston alla toimivia museokohteita ovat Hämeen linna (Hämeenlinna), Olavinlinna (Savonlinna), Suomen merimuseo (Kotka), Seurasaari (Helsinki), Tamminiemi (Helsinki), Hvitträsk (Kirkkonummi), Louhisaari (Askainen) ja Langinkoski (Kotka).

Hankinnan kohteena olevat kuvauspalvelut täydentävät Museoviraston omaa kuvaustoimintaa ja ovat tarkoitettu käytettäväksi projekti- ja/tai kiiretöissä sekä tapauksissa, joissa Museoviraston omat kuvaajat eivät ole käytettävissä. Pääosan Museoviraston tarvitsemista museoesineiden sekä interiöörien valokuvauksesta tekevät Museoviraston omat valokuvaajat.

Museoesineiden valokuvaukset tapahtuvat Museoviraston / Kansallismuseon tiloissa. Kuvaukset suoritetaan pääosin Vantaalla Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa. Lisäksi esinekuvauksia voi olla Helsingissä, Orimattilassa ja Kotkassa. Interiöörikuvaukset suoritetaan tarpeen mukaisesti aiemmin mainituissa museokohteissa eri puolilla Suomea. Kohteiden määrä ja sijainti voivat muuttua sopimusaikana.  

Tarjoaja suorittaa kuvankäsittelyn omissa tiloissaan. Hankinnan kohteena oleva työ suoritetaan tarjoajan omilla välineillä ja laitteilla.

Tarjouspyyntö on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.f...