Ajankohtaisia hankintoja

Näyttelysuunnittelu: Suomen kansallismuseon perusnäyttelyn Ruotsin ja Venäjän vallan ajan osuus

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMAssa ilmoitusnumerolla 2019-003780.

Hankinnan kohteena on näyttelysuunnittelu Kansallismuseon perusnäyttelyn osioon, jonka työnimi on Toista maata. Ajallisesti näyttely kertoo Suomen alueen historiasta keskiajalta, eli noin 1100-1300-luvuilta, 1800-luvun loppuun.

Tavoitteena on löytää suunnittelija, joka kykenee luomaan Kansallismuseoon esteettisesti ja sisällöllisesti oivaltavan näyttelyn, joka kertoo Suomen historiaan liittyvän tarinan raikkaasti ja yllätyksellisesti tämän ajan näkökulmasta katsoen, mutta rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja sitä esille nostaen. Näyttelysuunnittelua on tarkoitus viedä eteenpäin rinnakkain näyttelyn käsikirjoituksen kanssa, jolloin suunnittelijalla on mahdollisuus käydä dialogia Kansallismuseon työryhmän, tutkijoiden, asiantuntijoiden ja muiden sisällöntuottajien kanssa suunnittelun eri vaiheissa. Toiveena on päästä tekemään uutta näyttelyä yhteistyökykyisen, näkemyksellisen ja näyttelyn sisällöistä aidosti kiinnostuneen suunnittelijan kanssa. Tämän lisäksi arvostetaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita huomioivaa asennetta. Uuden näyttelyn tulee olla hallittu visuaalinen ja elämyksellinen kokonaisuus, tarina ja tila, jossa kävijä voi eläytyä, yllättyä, ymmärtää, kokea ja oppia uutta.

Näyttelysuunnittelu sisältää:

 • näyttelykonseptin viimeistelyn ja konseptipresentaation luomisen yhdessä Kansallismuseon kanssa
 • näyttelyn visuaalisen kokonaisilmeen suunnittelun
 • näyttelyarkkitehtuurin ja – rakenteiden suunnittelun ja materiaalivalinnat
 • digitaalisen ja audiovisuaalisen esitystekniikan, äänimaailman ja muun näyttelyn elävöittämisen suunnittelun
 • esineiden, tekstien, näyttöjen ja muiden sisältöjen sijoittelun
 • graafisen suunnittelun
 • valaistussuunnittelun
 • toteutuksen valvonnan yhdessä Kansallismuseon kanssa
 • suunnittelupalavereihin osallistumisen  

Näyttely sijoittuu Kansallismuseon tiloihin kahdessa eri kerroksessa. Näyttelyn tilat kuuluvat rakennuksen parhaiten säilyneisiin ja rakennushistoriallisesti arvokkaimmiksi luokiteltuihin osiin. Suunnittelussa on otettava huomioon tilan ominaispiirteet sekä museotekninen toimivuus. Näyttelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Kansallismuseon jo olemassa olevia omia vitriinejä, kuten alkuperäisiä, rakennukseen 1900-luvun alussa suunniteltuja vitriinejä ja myöhemmin Kansallismuseoon hankittuja vitriinirakenteita. Tavoitteena on, että suunnittelutyö alkaa heti näyttelysuunnittelijan valinnan jälkeen keväällä 2019, ja että näyttely avautuu vuoden 2020 loppupuolella. Näyttelyn koko toteutusbudjetti on tällä hetkellä 600 000 – 700 000 euroa, ellei lisärahoitusta onnistuta saamaan. Kokonaisbudjetti sisältää kaikki näyttelyn suunnitteluun, toteutukseen ja valmistumiseen liittyvät kulut.

Tarjouskilpailuun liittyvien tilojen esittelytilaisuus järjestetään Suomen kansallismuseossa 11.3.2019, kello 13.00–15.00, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki. Tilaisuudessa esitellään hankinnan kohteen toteutuksen kannalta olennaiset tilat sekä niiden tärkeimmät erityispiirteet. Tilaisuudessa ei vastata tarjouspyynnön yksityiskohtiin liittyviin kysymyksiin. Tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 7.3.2019 sähköpostitse osoitteeseen paivi.roivainen@kansallismuseo.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan tilaisuuteen osallistuvan henkilön/henkilöiden nimet. Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite ”Toista maata, esittelytilaisuus”. Osallistuminen esittelytilaisuuteen on vapaaehtoista, eikä se ole edellytys tarjouksen jättämiselle.

Hankinnan kohteen tarkempi määrittely kerrotaan hankintailmoituksessa liitteineen.

Tarjouspyyntö on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=224552

Museojäänmurtaja Tarmon lakattujen puupintojen ylläpitopalvelu (PIENHANKINTA)

Hankinnan tavoitteena on ylläpitää museojäänmurtaja Tarmon ulkona sijaitsevien ja säille alttiina olevien lakalla pintakäsiteltyjen pintojen ja osien hyvä kunto. Tarmo sijaitsee Suomen merimuseossa/Merikeskus Vellamossa, Kotkassa.  

Suomen merimuseon kokoelmiin kuuluva vuonna 1907 rakennettu höyryjäänmurtaja Tarmo on 67,1 m pitkä, 14,3 m leveä ja syväykseltään 2300 tonnia. Tarmo on rakennettu Englannissa vuonna 1907 Newcastle-upon-Tyne:ssä W.G. Armstrong, Whitworth &Co:n telakalla. Tarmo pidetään avoinna yleisölle kesäkautena.  

Tarmossa on alkuperäiset höyrykoneet, jotka eivät ole toiminnassa. Tarmo on kytketty maasähköön ja siinä on sekä 220 V jännite että 110 V alkuperäinen valaistusjärjestelmä. Tarmoon tulee myös vesijohtovesi. Viemärivedet menevät septitankkiin, joka tyhjennetään loka-autoon tarvittaessa. Lisäksi Tarmo on varustettu paloilmoitinlaitteistolla, murtohälytysjärjestelmällä sekä LVI-hälytysjärjestelmällä.  

Tarmon kansirakenteissa on puisia, lakalla käsiteltyjä pintoja. Näitä ovat muun muassa ovet, ikkunapuitteet ja pelastusveneet. Lakkapintoja on huollettu Suomen merimuseon omana työnä järjestelmällisesti erityisesti vuodesta 2011 alkaen. Tarmo on ollut viimeksi telakoituna vuosina 2016-2017 Suomenlinnassa.  

Tarjoaja tekee vuosittain Museoviraston laatimassa ylläpito-ohjelmassa mainittujen lakkapintaisten kohteiden pintakäsittelyn.  

PALVELUN SISÄLTÖ

Ylläpitotoimenpiteellä tarkoitetaan vähimmillään seuraavaa:

 • ehjä, alustassaan kiinni oleva lakkapinta hiotaan 180-240 karkeusasteen hiomatarvikkeella
 • pinta puhdistetaan imuroimalla ja liuottimella pyyhkimällä
 • kohteen pinta lakataan kertaalleen

Mikäli lakkapinta on irronnut alustastaan:

 • alustastaan irronnut lakkapinta poistetaan
 • paljas puupinta hiotaan ja pohjustetaan kertaalleen
 • paljas puupinta lakataan vähintään kuusi kertaa
 • pinta viimeistellään koko kohteen peittävällä lakkapinnalla 

Työ tehdään Tarjoajalle sopivana ajankohtana. Hankintayksikkö valtuuttaa Tarjoajan työskentelemään myös Tarmon aukioloaikojen ulkopuolella. Kun työtä tehdään Tarmon ollessa auki yleisölle, työskentelyalue rajataan sopivalla tavalla yleisön pitämiseksi poissa työskentelyalueelta. Pintakäsittelyn huoltotoimenpiteet tehdään kunkin vuoden aikana sellaisten olosuhteiden vallitessa, jotta saadaan paras mahdollinen tulos työn laadulle. Aikatauluttamisessa on huomioitava myös tuotevalmistajien ohjeet.


Hankinnan kohteen tarkempi määrittely kerrotaan hankintailmoituksessa liitteineen.

Tarjouspyyntö on julkaistu Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?tpg=2a9bdc83-118b-4537-a5fd-f6f95aa10217