Kuvakokoelmat.fi

Museovirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.kuvakokoelmat.fi ja sen alisivustoa www.joka.kuvakokoelmat.fi. Saavutettavuusseloste on laadittu 22.9.2020. Verkkosivusto on julkaistu vuonna 2010. Olemme tehneet saavutettavuusarvion itse.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Sivusto ei ole kaikilta osin vaatimusten mukainen. Sivuston rakennetta ei enää päivitetä eikä sinne lisätä uutta kulttuuriperintöaineistoa. Kuvakokoelmat.fi-verkkopalvelu on arkistoitu 1.1.2019. Sivusto tullaan ajamaan alas ja sulkemaan vuodenvaihteessa 2020/2021.

Sivustolla olevat aineistot ovat jo suurelta osin Kansalliskirjaston ylläpitämässä www.finna.fi-palvelussa, jonne lisätään vuoden 2020 aikana loputkin vain www.kuvakokoelmat.fi-sivustolla julkaistut kokoelma-aineistot ja niihin liittyvät tiedot.

Kulttuuriperintöaineistojen saavutettavuus

Museoviraston kokoelmiin kuuluvien valokuvien, taideteosten, esineiden ja arkistoaineistojen perustiedot ovat sivustolla tekstimuodossa ja täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Museoviraston kokoelmiin kuuluvien kulttuuriperintöaineistojen kuvat eivät ole saavutettavia, sillä näiden määrä (satoja tuhansia kuvia) on huomattava eikä Museovirastolla ole kustannustehokkaita tai automatisoituja menetelmiä saattaa kulttuuriperintöaineistojen sisältöä sellaiseksi, että se täyttäisi saavutettavuusvaatimukset.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro puutteesta meille, niin teemme parhaamme sen korjaamiseksi.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: saavutettavuus@museovirasto.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Teemme Museovirastossa jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tarjoamme myös tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Verkkosivuillamme on saatavissa useita yhteystieto-osoitteita ja voit asioida myös puhelimitse tai sähköpostitse.