Korjauskortit

ISSN 1236-4517, nid.

Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti sen arvoja kunnioittaen. Kortiston ohjeet ovat suosituksia. Kukin yksittäistapaus on ratkaistava erikseen.

Osa Korjauskorteista on julkaistu myös venäjäksi. Tutustu venäjänkielisiin kortteihin täältä.

Rautatierakennusten korjausohjeet on tarkoitettu rakennusten omistajille helpottamaan vanhojen rakennusten kunnossapitoa ja korjausta. Ohjeista on hyötyä myös rautateiden historiasta, kulttuurihistoriasta tai muuten vanhoista rakennuksista kiinnostuneille.

Korjausohjeissa kerrotaan puurakennusten rakentamistavasta, vanhan, hyvistä rakennusaineista taidolla tehdyn rakennuksen arvosta ja rakennustyyppien historiasta. Niissä annetaan myös tietoa ja ohjeita miten rakennuksia voi korjata hellävaraisesti ja niiden ominaislaatua kunnioittaen.