Inventointia Kuvaaja Satu Koivisto 2016

Kulttuuriympäristön aineistot ja tietojärjestelmät

Museovirastossa tallennetaan tietoa kulttuuriympäristöistä ja niiden suojelusta. Suurimman tietoaineiston muodostaa arkeologisten kohteiden rekisteri, mutta tietoa tallennetaan myös rakennetuista ympäristöistä, maailmanperintökohteista sekä mm. arkeologisista hankkeista. Parhaiten tietoihin pääsee tutustumaan Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta. Palveluikkunassa on myös kulttuuriympäristöön liittyvää arkistoaineistoa.

Kulttuuriympäristön palveluikkunassa voi tutustua Museoviraston ylläpitämiin aineistoihin koskien mm. rauhoitettuja muinaisjäännöksiä ja muita arkeologisia kohteita, rakennuksia ja rakennettua ympäristöä. Lisäksi palveluikkunassa on tietovarantoja kulttuuriympäristöä koskevaan toimintaan liittyen. Myös Museoviraston arkiston kulttuuriympäristöön liittyvää tietoaineistoa on saatavilla Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta.

Palveluikkunassa on myös käytettävissä karttasovellus, jossa kohteiden sijaintia voi hakea ja katsella kartalla. Karttasovellukseen pääsee myös suoralla osoitteella https://kartta.museoverkko.fi.

Museoiden extranet-palvelu, Museoverkko, on puolestaan tarkoitettu tietojärjestelmässä olevien tietoaineistojen jakeluun kulttuuriympäristön vaalimisesta ja tutkimuksesta vastaaville viranomaisille ja laitoksille. Museot ja muut kulttuuriperintöalan toimijat pääsevät tarkastelemaan ja editoimaan tietojärjestelmän rekistereitä Museoverkon kautta. Museoverkon käyttöön tarvitaan käyttösopimus. Museoverkon käyttöön liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen paikkatieto@nba.fi.