Liikuntaympäristöt

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt http://liikuntaymparistot.nba.fi. Seloste on laadittu 6.11.2020. Saavutettavuusarvion on tehnyt marraskuussa 2020 ulkopuolinen asiantuntija (Tmi Hilla Tarjanne).

Sivusto on julkaistu ennen 23.9.2018.

Sivusto täyttää WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason vaatimukset.

Palautetta sivuston saavutettavuudesta voit lähettää osoitteeseen saavutettavuus@museovirasto.fi.

Museovirasto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.