Sanastot

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto

2011, 166 s., ISBN 978-951-616-220-4 (pdf)
© Euroopan neuvosto, Museovirasto ja Sanastokeskus TSK

Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto on osa Euroopan neuvoston HEREIN-verkoston (European Heritage Network) kansainvälistä kulttuuriperintöalan tesaurushanketta. Sanasto on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat kulttuuriperinnön hallintoon ja vaalimiseen liittyviä termejä. Tesaurus sisältää 590 kulttuuriperintöalan käsitettä, jotka on käännetty ja määritelty tällä hetkellä 16 kielelle. Suomenkielisessä sanastossa on esitetty käsitteitä vastaavat termit suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi sekä käsitteiden määritelmät suomeksi.

Museoalan asiasanaston uudistaminen

Esiselvitys, Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti
Reija Lång ja Sirkka Valanto
Museovirasto 2008, ISBN 978-951-616-196-2 (nid.), ISBN 978-951-616-197-9 (pdf)

Museoesineiden ja -kokoelmien luettelointi on museoiden perustyötä. Tiedonhallinnan ja tietotekniikan kehittyessä on myös luettelointia pyritty systematisoimaan. Ensimmäinen Museoalan asiasanasto (MASA) julkaistiin vuonna 1997. Sanaston uudistamistyö lähti käyntiin syksyllä 2007 opetusministeriöltä saadun määrärahan turvin. Jo työn alkuvaiheessa huomattiin suuria eroavuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Siksi päätettiin ensin selvittää perusteellisesti sekä nykytilan puutteet että yhteydet kotimaisiin sanastoihin ja ontologioihin sekä kytkennät kansainvälisiin kehittymässä oleviin monikielisiin hakupalveluihin EU:n puitteissa. Esiselvityksessä on kartoitettu museoalan asiasanasto- ja nimikkeistökäytännöt.