Museovirasto 062 Vaaka

Museotietojärjestelmä Musketti

Museotietojärjestelmä Musketti on laadittu Museovirastossa museoiden kokoelmienhallintaa varten. Sovellus mahdollistaa erityyppisiä museoesineitä (arkeologiset ja kulttuurihistorialliset esineet, taideteokset, laitteet jne.) ja kuva-aineistoja koskevien tietojen tallennuksen standardoidusti.

Musketin rakenne ja tietosisältö on laadittu museoiden kansainvälisten tietosisältöstandardien perusteella, joten Musketti on helposti yhteen sovitettavissa kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteishakujärjestelmiin.

Musketissa on monipuoliset hakuominaisuudet, jotka mahdollistavat niin museotyötä kuin tutkimusta ja suuren yleisön tarpeita palvelevat tiedonhaut.

Museovirasto ei ota enää uusia asiakkaita Musketin käyttäjiksi. Musketin ylläpito loppuu vuoden 2022 lopussa.

Finna