Finna

Museoviraston Tiedonhallinta-yksikkö toimii teknisenä tukena Finnaan liittyville museoille. Tekniseen tukeen kuuluu mm. museoiden aineistojen sovittaminen siirrossa käytettävään LIDO-formaattiin.

Ota yhteyttä:
Erikoissuunnittelija Helena Ojala
helena.ojala@museovirasto.fi
p. 0295 33 6136

Erikoissuunnittelija Terhi Aho
terhi.aho@museovirasto.fi
p. 0295 33 6132

Hallinnolliset asiat

Aineistojen jakaminen Finnassa edellyttää palvelusopimusta Kansalliskirjaston kanssa.

Tietoa palveluun liittymisestä.

Tekniset asiat

Aineistojen toimittamista varten museo tarvitsee rajapinnan, joka toteuttaa kaikki OAI-PMH:n määritelmän mukaiset palvelut.

Lisätietoja OAI-PMH:sta ja sen palveluista

Rajapinnan toteuttaminen ja käyttöönotto ovat aina yksilöllisiä prosesseja. Museon on mahdollista toteuttaa rajapintansa esimerkiksi avoimen lähdekoodin sovelluksia käyttäen.

Lista avoimen lähdekoodin sovelluksista

Yhdessäkään Finnaan aineistoaan jakavassa suomalaisessa museossa ei todennäköisesti ole otettu käyttöön avoimen lähdekoodin sovellusta, vaan rajapinta on rakennettu museon käyttämän kokoelmahallintajärjestelmän rinnalle järjestelmäntoimittajan toimesta.

Oli kyseessä sitten avoimen lähdekoodin ratkaisu tai museon kokoelmahallintajärjestelmää varten tehty yksilöllinen ratkaisu, on rajapinnan käyttöönotossa hyvä olla mukana it-alan asiantuntijoita. Mikäli museolla ei ole tällaista asiantuntemusta itsellään, on suositeltavaa käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.

Finnaan toimitettavien aineistojen tietojen tulee olla XML-formaatissa LIDO-skeeman mukaisesti muotoiltuna.

LIDO-mallipohja (Word doxc)

LIDO-mallipohja (Zip-pakattu xsl-tiedosto)

Finna

Digitaalinen kulttuuriperintömme

.