Sea Breezes
Luotsikutteri Pitkäpaasi

Perinnealusrekisteri

Perinnealusrekisteriä ylläpidetään Suomen merenkulun ja huviveneilyn historian kannalta merkittäviksi arvioitujen alusten säilymisen ja asianmukaisen kunnostamisen varmistamiseksi. Rekisteri perustettiin vuonna 1993, ja rekisterin ylläpidosta vastaa Museovirasto.

Rekisteriin hyväksyttiin aluksi merkittäviksi arvioituja, Suomeen rekisteröityjä ammattikäyttöön rakennettuja laivoja. Klassikkorekisteri, joka perustettiin vuonna 2012, on nykyisin osa Museoviraston ylläpitämää perinnealusrekisteriä. Klassikkorekisterin tarkoituksena on tallentaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden huvi- ja kilpaveneiden historiaa, sekä tukea niiden säilymistä ja käyttöä. Klassikkorekisterissä on kaksi tasoa: klassikkorekisteri ja kulttuurihistoriallisesti erityisen merkittäville veneille myönnettävä K-merkintä.

Rekisteriin hyväksytyt alukset muodostavat kansallisen, käytössä olevevien veneiden kokoelman. Rekisterissä olevat veneet ovat yksityisten ihmisten ja yhdistysten ylläpitämää kulttuuriperintöä. Museovirasto pyrkii siihen, että arvokkaiden alusten merkitys ymmärretään osana suomalaista kulttuuriperintöä. Kannustamme vanhojen alusten omistajia käyttämään ja kunnostamaan aluksia asianmukaisella tavalla. Toivomme, että rekisteriin hyväksyminen rohkaisee ja tukee kaikkia henkilöitä ja yhteisöjä, jotka tekevät työtä historiallisten alusten säilyttämiseksi.

Rekisteriin hyväksyminen on tunnustus aluksen säilymisen hyväksi tehdystä työstä. Rekisteriin hyväksytyt alukset ovat etusijalla myönnettäessä liikenteen kulttuuriperintöavustuksia.

Par Purjelaivoja
Perinnepurjelaivoja Helsingissä 2007.

Perinnelusrekisterin työjärjestys, jota on päivitetty edellisen kerran vuonna 2017, löytyy tästä.

Tietoa siitä, millaiset ammattikäyttöön rakennetut alukset voidaan hyväksyä rekisteriin, löytyy täältä

Lisätietoa työ-, huvi- ja kilpaveneiden kriteereistä ja hakemusten käsittelystä löytyy täältä

Aluksen omistaja voi hakea alustaan rekisteriin täyttämällä hakulomakkeen, joka toimitetaan Museovirastoon. Rekisterihakemuksia vastaanotetaan ympäri vuoden.

Päätös aluksen hyväksymisestä rekisteriin tehdään hakemuksesta pyydettyjen lausuntojen perusteella. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta.

Lausuntoja ammattikäyttöön rakennetuista aluksista pyydetään perinnealusten asiantuntijalautakunnalta. Huvi- ja kilpaveneiden hakemukset käsittelee K-raati. Lautakunnat kokoontuvat käsittelemään hakemuksia normaalisti kaksi kertaa vuodessa.

Tietoa perinnealusten asiantuntijalautakunnasta löytyy tästä

Tietoa K-raadista löytyy tästä

Violet 1947

Rekisteriin haetaan lomakkeella, jonka voi ladata alla olevista linkeistä. Lataa lomake, tallenna se koneellesi, täytä ja lähetä osoitteeseen lvavustus@museovirasto.fi

Hakemuksen voi myös tulostaa ja lähettää postitse osoitteeseen Museovirasto, PL 913 00101 Helsinki. Tulostettu lomake voidaan myös tuoda Museoviraston kirjaamoon, käyntiosoite on Sturenkatu 2a, 00500 Helsinki.

Ammattikäyttöön rakennettujen alusten hakulomake

Huvi- ja kilpaveneiden hakulomake

Par Vator
Vator 18 -moottorivene venenäyttelyssä Olympialaiturissa 1965. Valokuva Suomen merimuseo.

Jos sinulla on kysymyksiä, voit lähettää sähköpostia Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelut -osaston erikoistutkija Hannu Matikalle tästä

Hoyrylaivaregatta
Höyrylaivaregatta Mikkelissä 2017.

Arvokkaimman kulttuuriomaisuuden säilyttämiseksi Suomessa on tieteellisesti, taiteellisesti ja historiallisesti arvokkaiden esineiden maastavientiä rajoitettu lainsäädännöllä. Museovirasto toimii yleisenä lupaviranomaisena.

Maastavientilupa tarvitaan seuraaville kulku- ja kuljetusvälineille

  • yli 75 vuotta vanhat suomalaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet
  • yli 75 vuotta vanhat, vähintään 50 vuotta Suomessa olleet ulkomaiset kulkuneuvot ja kuljetusvälineet

Lisätietoja kulttuuriesineiden maastaviennistä löytyy tästä

1764