Kulttuuriperintovuosi

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Kulttuuriperintövuosi on sateenvarjo, jonka alla toteutetaan projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita ympäri Eurooppaa. Suomessa vuoden koordinaatiosta vastaa Museovirasto.

Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kaikki kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat.

Vuoden kansallisena tavoitteena on paitsi edistää osallisuutta ja osallistumista myös lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta, saatavuutta (mukaan lukien digitaalista) sekä kulttuuriperinnön kestävää käyttöä. Tärkeä näkökulma vuoden tavoitteissa on myös kulttuuriperintö kohtaamisten paikkana ja vuoropuhelun välineenä, sosiaalisena voimavarana.

Vuoden EU-tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus: vuoden aikana kannustetaan yhä useampia tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan samalla sen merkitystä omassa arjessa. Entä mikä on juurien ja kulttuuriperinnön merkitys yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa? Tavoitteena on myös nostaa esiin kulttuuriperinnön tarjoamia taloudellisia mahdollisuuksia, kulttuuriperintöä on investointina tulevaisuuteen. Unionissa tuodaan esiin kulttuuriperinnön merkitystä myös konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa.

Kulttuuriperintövuodella on Suomessa omat kampanjasivut, joilta löytyy lisätietoa teemavuodesta, ohjeet osallistumiseen sekä esittelyjä tähän mennessä mukaan ilmoitetuista hankkeista.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden verkkosivut Suomessa
Kulttuuriperintövuosi Facebookissa
#EuropeForCulture


Lisätietoja:
yli-intendentti Ulla Salmela, puh. 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

projektipäällikkö Hanna Lämsä, puh. 0295 33 6027, hanna.lamsa@museovirasto.fi


Kansainvälisiä verkkosivuja:

European Year of Cultural Heritage 2018 (Euroopan komission sivusto)
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/864, 17.5.2017, kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta (2018)
Eurooppalaiset teemavuodet (Euroopan komission sivuilla)