Kulttuuriperintovuosi

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Euroopan unioni on nimennyt vuoden 2018 Kulttuuriperinnön teemavuodeksi. Kulttuuriperintövuosi on sateenvarjo, jonka alla toteutetaan projekteja, tapahtumia, aloitteita ja kampanjoita ympäri Eurooppaa. Suomessa vuoden koordinaatiosta vastaa Museovirasto.

Euroopan unionissa on vietetty ajankohtaisiin aiheisiin kiinnittyviä teemavuosia 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2018 kulttuuriperintö nostettiin ensimmäisen kerran vuoden teemaksi.

Teemavuosi kannusti yhä useampia tutustumaan Euroopan moninaiseen kulttuuriperintöön ja pohtimaan sen merkitystä omassa arjessa. Tavoitteena oli korostaa kulttuuriperinnön merkitystä tulevaisuuden voimavarana, kulttuuriperintöä investointina tulevaisuuteen. Suomessa painotettiin osallisuutta ja tuettiin hankkeita, jotka lisäävät ihmisten osallistumista kulttuuriperintötoimintaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa sitä koskeviin asioihin.

Vuoden aikana koko Euroopassa järjestettiin yli 23 000 tapahtumaa, ja niihin osallistui karkeasti arvioiden 11,7 miljoonaa ihmistä. Suomessakin teemavuoden keskeisintä antia olivat yli 320 tapahtumaa eri puolilla maata.

Työ jatkuu kulttuuriperintöstrategian laatimisella

Kulttuuriperintövuoden perintö näyttää suuntaa lähivuosien kulttuuriperintöpolitiikalle Euroopan unionissa. Komission Kulttuuriperintöä koskevat eurooppalaiset toimintalinjaukset sisältävät 60 jatkotoimea.

Suomessa työtä jatketaan esimerkiksi laatimalla oma kansallinen Kulttuuriperintöstrategia. Keskustelua kulttuuriperinnöstä, eurooppalaisuudesta ja arvoista käydään Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus -ohjelman toteutuksessa (European Heritage Label LINKKI). Tärkeää jatkotyötä tehdään myös kaikissa niissä paikallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja aloitteissa, joita vuosi vauhditti.

Suomen Kulttuuriperintövuosi-sivusto

European Year of Cultural Heritage, European Union website
Teemavuoden kampanjavideo

Kulttuuriperintövuosi Facebookissa
#EuropeForCulture