Borgå Henttala. Kuvaaja: Simo Vanhatalo. Objektinumero: AKDG1917:19

Beställning av arkeologiska fältarbeten

Arkeologiska fälttjänster utförs av olika aktörer. Museiverket upprätthåller en förteckning över de tjänsteleverantörer man känner till.

Fasta fornlämningar är fredade i Finland med stöd av lagen om fornminnen (295/63). Med stöd av lagen och utan särskilda åtgärder fredas alla fasta fornlämningar som omfattas av lagen automatiskt och enligt lagen är det förbjudet att vidta åtgärder som hotar bevarandet av fornlämningar.

Lagen om fornminnen förpliktar alla som planerar och genomför markanvändningsprojekt att utreda arbetets effekter på fasta fornlämningar. Om arbetet inverkar på fornlämningar är det möjligt att det krävs att olika undersökningar utförs och att andra åtgärder vidtas för att projektet eller planläggningen ska kunna genomföras. Med stöd av 13 och 15 § i lagen om fornminnen kan den som planerar eller utför ett markanvändningsprojekt eller planläggning tvingas beställa arkeologiska utredningar eller undersökningar, såsom inventering eller utgrävning.

Museiverket har utarbetat kvalitetsanvisningar för arkeologiska fältarbeten i Finland (på finska). Anvisningarna är avsedda för alla som bedömer, beställer eller utför arkeologiska fältarbeten.

Museiverket kan inte garantera att uppgifter om alla aktörer inom branschen finns uppräknade. Om det i förteckningen fattas uppgifter om företag som utför arkeologiska fälttjänster eller andra aktörer eller om det finns felaktiga uppgifter, ber vi er kontakta Kulturmiljöskyddsavdelningen vid Museiverket.

De aktörer som nämns i katalogen är själva ansvariga för sina tjänster samt kvaliteten på och resultatet av sitt arbete.

Ahlman Group Oy
Telefon: 044 509 6814
E-post: santtu@ahlmangroup.fi
www.ahlmangroup.fi

Ark-byroo
Telefon: 010 2350 566 ja 050 350 4700
E-post: info@arkbyroo.fi
www.arkbyroo.fi

Arkebuusi osk
Telefon: 040 213 9903
E-post: info@arkebuusi.fi
www.arkebuusi.fi

Arkeologitoimisto Aleksandria Oy
Telefon: +358 458 019 900
E-post: info@arkeologitoimisto.fi
www.arkeologitoimsto.fi

Heilu Oy
Telefon: 045 859 8848
E-post: kirsi.luoto@heilu.fi
www.heilu.fi

Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu
Telefon: 050 917 8776
E-post: info@kparkeologia.fi
www.kparkeologia.fi

Keski-Suomen museo, Arkeologiset kenttäpalvelut
Telefon: 014 266 4357
E-post: miikka.kumpulainen@jkl.fi
www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/palvelut/neuvonta/arkeologia

Lahden kaupunginmuseo, Arkeologian yksikkö
Telefon: 044 416 3594
E-post: arkeologia@lahti.fi
www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/...

Maanala Oy
Telefon: 050 555 6312
E-post: laakso@maanala.fi
www.maanala.fi

Mikroliitti Oy
Telefon: 09 420 8852, 0400 530 057
E-post: Mikroliitti@mikroliitti.fi
www.mikroliitti.fi

Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
Telefon: 0295 33 6201 / 0295 33 6212
E-post: arke@museovirasto.fi
https://www.museovirasto.fi/fi/kokoelma-ja-tietopalvelut/arkeologiset-kenttapalvelut

Muuritutkimus ky
Telefon: Puhelin: 050 528 7360
E-post: kari.uotila@muuritutkimus.fi
www.muuritutkimus.com

Osuuskunta Aura
Telefon: 045 112 0000
E-post: info@auraok.fi
www.auraok.fi

Oy Sigillum Ab
Telefon: 040 566 9832 / Markus Kivistö och 040 504 0963 / Hanna-Maria Pellinen
E-post: markus.kivisto@sigillum.fi och hanna-maria.pellinen@sigillum.fi
sigillum.fi

Pirkanmaan maakuntamuseo
Telefon: 040 763 1841 / Kreetta Lesell
E-post: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi
vapriikki.fi/maakuntamuseo/arkeologia

Raision museo Harkko
Telefon: +358 44 7971014
E-post: jari.naranen@raisio.fi
www.raisio.fi/harkko

Turun yliopisto, Arkeologia
Förfrågningar: Henrik Asplund
E-post: asplund@utu.fi
www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksi...

ARK-sukellus Oy
Telefon: 041 455 9750
E-post: info@ark-sukellus.fi
www.ark-sukellus.fi/

Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Telefon: 02 9503 2493 tai 040 569 7681
E-post: merigeologia@gtk.fi och/eller jyrki.rantataro@gtk.fi
www.gtk.fi

Loxus Technologies Oy
Telefon: 040 716 1318
E-post: info@loxus.com
www.loxus.com

Mericon Oy
Telefon: 040 500 1508 ja 050 448 8500
E-post: info@mericon.fi
www.mericon.fi

Meritaito Oy
Telefon: 0207 030 300
E-post: info@meritaito.fi, förnamn.efternamn@meritaito.fi
www.meritaito.fi

Monivesi Oy
Telefon: 040 750 0637
E-post.ruuskanen@monivesi.fi
www.monivesi.fi

Nordic Maritime Group
Telefon: 044 374 6363
E-post: info@nordicmaritime.fi
www.nordicmaritimegroup.fi

Ottomarino Oy
Telefon: 0400614734
E-post: myynti@ottomarino.fi
www.ottomarino.fi

Robo Services Oy
Telefon: 040 590 0363
E-post: pentti.kokki@roboservices.fi
www.rsc-consulting.fi

Subreering Ammattisukellustyöt Oy
Telefon: 040 7174646
E-post: info@subreering.fi
www.subreering.fi/

SubZone Oy
Telefon: 0400 426 621
E-post: info@subzone.fi
www.subzone.fi/

Suomen Teollisuus-Sukellus Oy
Telefon: 0400 972 254
E-post: niklas.nordblad@industrialdiving.fi
www.industrialdiving.fi

Weltek Sukellus Oy
Telefon: 050 566 1528
E-post: info@weltek-sukellus.com
weltek-sukellus.com