Utredning om användningen av statsunderstöd

En understödstagare ska utarbeta en redogörelse över användningen av statsunderstöd som beviljats av Museiverket och lämna in den till Museiverket före det datum som nämns i understödsbeslutet.

Redogörelsen över användningen av understödet görs på en blankett som kan laddas ner här.

Anvisningar för utredning av understöd (det europeiska temaåret för kulturarv 2018)

Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi 
tai postitse osoitteeseen:
Museovirasto PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi