Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään samassa asiointiliittymässä, jossa avustus on haettu.

Ennen vuotta 2024 myönnettyjen avustusten selvitys tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan asiointipalvelussa:
Kirjaudu asiointipalveluun

Olethan yhteydessä yhteyshenkilöihin hyvissä ajoin, mikäli et ole hakenut avustusta sähköisesti.