Hoyryveturi Sohvi Minkion Asemalla. Kuvaaja: Hannu Matikka
Höyryveturi Sohvi Minkiön asemalla

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen. Avustusta voi hakea myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelussa voi samanaikaisesti olla avoinna useita eri avustushakuja. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus jätetään oikeaan hakuun!

Asiointipalvelussa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen liitteineen
 • täydentää hakemusta
 • vastaanottaa päätöksen
 • hakea muutosta päätökseen
 • tehdä selvityksen

Asiointipalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversioilla

 • Internet Explorer (IE), versiot 11
 • Mozilla Firefox (FF), versio 52 tai uudempi
 • Mac Safari, versio 10 tai uudempi
 • Google Chrome, versio 70 tai uudempi

Käyttämätön yhteys katkeaa 30 minuutin kuluttua. Tallenna täyttämäsi tiedot säännöllisesti. Tallentamasi tiedot säilyvät katkosta huolimatta. Voit palata täydentämään hakemustasi aina hakuajan päättymiseen saakka.

Keskeneräinen hakemuksesi löytyy klikkaamalla päävalikosta kohta Omat hakemukset ja sieltä kohta Keskeneräiset.

Ennen hakemuksen lähettämistä järjestelmä pyytää sinua ruksaamaan kohdan Annan suostumukseni hakemusta koskevien päätösten sähköiseen tiedoksiantoon. Suostumus tarkoittaa sitä, että lähettämästäsi hakemuksesta annettu päätös toimitetaan sinulle asiointijärjestelmään. Saat päätöksen saapumisesta sähköposti-ilmoituksen.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, Suomi.fi-tunnistusta sekä Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta Museovirastoon, joka lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Linkki Suomi.fi -ohje ja tukisivustoon

Avustuksen hakeminen aloitetaan kirjautumalla asiointipalveluun alla olevista linkeistä.

Yksityishenkilön kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Henkilökirjautuminen-kuvaketta. Jos asioit toisen henkilön puolesta, valitse Henkilön puolesta asiointi. Toiminto edellyttää suomi.fi-valtuutusta.

Yhteisöhakijoiden kirjautuminen asiointipalveluun

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta. Toiminto edellyttää suomi.fi-valtuutusta.

Mikäli hakija ei voi hakea avustusta sähköisesti, vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää postitse, sähköpostilla tai tuoda Museovirastoon. Hakemuksen tulee sisältää

 • hakijan tiedot (nimi ja osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä pankkitili IBAN muodossa)
 • kuvaus kohteesta ja sen historiasta sekä korjaustarpeesta
 • hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä haettavan avustuksen määrä
 • suunnitelma, josta käyvät ilmi hankkeen toimijat sekä milloin ja miten työt tehdään
 • yksi valokuva kohteesta nykykunnossa ja kaksi valokuvaa osasta tai rakenteesta, johon avustusta haetaan.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee olla perillä Museoviraston kirjaamossa haun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Museoviraston postiosoite on Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki, ja käyntiosoite Sturenkatu 2a, Helsinki.

Jos vapaamuotoinen hakemus halutaan toimittaa sähköpostilla, sen tulee olla perillä osoitteessa kirjaamo@museovirasto.fi haun viimeiseen päivään klo 15.00 mennessä. Hakemus liitteineen saa olla kooltaan korkeintaan 20 MB. Hakijan on syytä tallentaa sekä hakemusviesti että Museoviraston kirjaamon automaattinen vastaanottoviesti.