Myönnetyt avustukset

Museoviraston myöntämät avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin