Ohjeita verkkoasiointiin

Verkkoasioinnissa yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat hakea Museoviraston avustuksia ja hoitaa avustuksiin liittyvää asiointia.

Asiointipalvelussa voit
• täyttää ja lähettää hakemuksen
• täydentää hakemusta
• vastaanottaa päätöksen
• hakea muutosta päätökseen
• tehdä selvityksen.

Vuodesta 2023 alkaen Museoviraston avustusten haku siirtyy asteittain opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelusta uuteen valtionhallinnon yhteiseen Haeavustuksia.fi-palveluun.

Jokaisen avustustyypin osalta tiedotetaan erikseen sen hakukanavasta avustuksen alasivuilla.

Vuonna 2024 Haeavustuksia.fi-palvelussa on haettavissa seuraavat Museoviraston avustukset:

  • Avustukset kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin
  • Avustukset Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan vahvistamista edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin
  • Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
  • Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Kaikki muut Museoviraston avustukset haetaan vuonna 2024 jo aiemmin käytössä olleessa asiointipalvelussa eli opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa, jonka linkki löytyy alempaa näiltä sivuilta.

Huom. Myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutospyynnöt sekä avustuksen käytön selvitykset tehdään aina siinä asiointipalvelussa, jossa alkuperäinen hakemus on tehty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

• Valtionavustusten hakemisen valmistelu
• Valtionavustusten hakeminen
• Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu asiointipalveluun

Huom! Valitse virasto-valikosta "MV" ja sen jälkeen asioitko yksityishenkilönä vai yhteisönä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty.

Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.