Ohjeita verkkoasiointiin

Verkkoasioinnissa yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat hakea Museoviraston avustuksia ja hoitaa avustuksiin liittyvää asiointia.

Asiointipalvelussa voit
• täyttää ja lähettää hakemuksen
• täydentää hakemusta
• vastaanottaa päätöksen
• hakea muutosta päätökseen
• tehdä selvityksen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty.

Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu asiointipalveluun

Huom! Valitse virasto-valikosta "MV" ja sen jälkeen asioitko yksityishenkilönä vai yhteisönä.


Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

• Valtionavustusten hakemisen valmistelu
• Valtionavustusten hakeminen
• Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi

Katso-palvelun käyttö loppui 31.8.2021.
Suomi.fi-valtuuksien käyttäjäksi kannattaa siirtyä heti.

Ohjeita asiointipalveluun kirjautumisesta ja valtuuksista

Asiointipalveluun kirjautuminen ja valtuudet

Siirry Katso-palvelusta - Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Lisätietoa Suomi.fi-tunnistautumisesta

Asiointipalvelun käyttöohje yhteisöasiakkaalle