Ohjeita verkkoasiointiin

Verkkoasioinnissa yksityishenkilöt ja yhteisöt voivat hakea Museoviraston avustuksia ja hoitaa avustuksiin liittyvää asiointia.

Asiointipalvelussa voit
• täyttää ja lähettää hakemuksen
• täydentää hakemusta
• vastaanottaa päätöksen
• hakea muutosta päätökseen
• tehdä selvityksen.

Vuodesta 2023 alkaen Museoviraston avustusten haku siirtyy asteittain opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelusta uuteen valtionhallinnon yhteiseen Haeavustuksia.fi-palveluun.

Jokaisen avustustyypin osalta tiedotetaan erikseen sen hakukanavasta avustuksen alasivuilla.

Vuonna 2023 Haeavustuksia.fi-palvelussa on haettavissa seuraavat Museoviraston avustukset:

  • Avustukset yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
  • Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Kaikki muut Museoviraston avustukset haetaan vuonna 2023 jo aiemmin käytössä olleessa asiointipalvelussa eli opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa, jonka linkki löytyy alempaa näiltä sivuilta.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusroolit ovat:

• Valtionavustusten hakemisen valmistelu
• Valtionavustusten hakeminen
• Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi


Kirjautuminen OKM:n asiointipalveluun

Kirjaudu asiointipalveluun

Huom! Valitse virasto-valikosta "MV" ja sen jälkeen asioitko yksityishenkilönä vai yhteisönä.

Hakemusasiakirjojen julkisuus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Myös asiointijärjestelmän kautta lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, ellei niiden salassapidosta ole erikseen laissa säädetty.

Ethän lähetä asiointijärjestelmän kautta asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Järjestelmän kautta ei tule lähettää myöskään henkilöturvatunnuksia.

Ohjeita asiointipalveluun kirjautumisesta ja valtuuksista

OKM:n asiointipalveluun kirjautuminen ja valtuudet

OKM:n asiointipalvelun käyttöohje yhteisöasiakkaalle

Haeavustuksia.fi-palvelun käyttöohjeet

Siirry Katso-palvelusta - Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Lisätietoa Suomi.fi-tunnistautumisesta