Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään samassa asiointiliittymässä jossa avustus on haettu.

Ennen vuotta 2023 myönnettyjen avustusten selvitys tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan asiointipalvelussa:

Kirjaudu asiointipalveluun

Muut kuin asiointiliittymän kautta avustusta hakeneet asiakkaat käyttävät selvityslomaketta:

Tiliselvityslomake

Ohje avustusten selvittämiseen


Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi tai postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi