Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.

Ennen vuotta 2018 myönnettyjen avustusten (Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, tutkimiseen ja esille saattamiseen) tiliselvityslomakkeen voit ladata tästä: Tiliselvityslomake

Ohje avustusten selvittämiseen (vuonna 2018 myönnetyt avustukset)
Ohje avustusten selvittämiseen (ennen vuotta 2018 myönnetyt avustukset)

Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi tai postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi