Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Avustus haetaan maksuun ja selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.
Muut kuin asiointipalvelun kautta avustusta hakeneet sekä ennen vuotta 2018 avustusta hakeneet asiakkaat käyttävät alla olevia lomakkeita:

Maksatuspyyntölomake

Tiliselvityslomake


Ohje avustusten selvittämiseen

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi

tai

postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi