Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Avustus haetaan maksuun ja selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointiliittymässä.
Muut kuin asiointiliittymän kautta avustusta hakeneet sekä ennen vuotta 2018 avustusta hakeneet asiakkaat käyttävät alla olevia lomakkeita:

Maksatuspyyntölomake
Tiliselvityslomake 


Ohje avustusten selvittämiseen

Allekirjoitettu lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen museoavustus@museovirasto.fi 

tai

postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi