Liitelomakkeet

Maailmanperintökohteiden hoitoavustukset

Avustushakemuksen liitteet

Ladattavat liitelomakkeet on tarkoitettu niiden asiakkaiden käyttöön, jotka eivät käytä sähköistä asiointia.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Museovirastoon lähetetyt valtionavustuksiin liittyvät asiakirjat ovat laissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

Ethän lähetä hakemuksen liitteenä asiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain nojalla salassa pidettävää tietoa (esim. henkilön terveystietoja). Liitteissä ei tule käyttää myöskään henkilöturvatunnuksia.


Näitä lomakkeita voit käyttää vapaamuotoisen hakemuksen tekemisessä:

Myönnetyn avustuksen käyttöselvityksen liite

Museovirasto maksaa avustuksen yhdessä erässä sen jälkeen kun avustuspäätöksessä mainitut työt ovat valmiit ja valvoja on ne hyväksynyt. Avustuksen käytöstä tehdään selvitys, joka tulee toimittaa Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä. Selvityksen lisäksi tulee tehdä maksatuspyyntö.

Jos avustuksen saaja on hakenut avustusta asiointipalvelussa, tehdään myös selvitys avustuksen käytöstä ja lisäksi maksatuspyyntö asiointipalvelussa. Selvityksen ja maksatuspyynnön voi lähettää samalla kertaa. Avustusta ei voi pyytää maksatukseen ilman, että on toimittanut avustuksen käyttöä koskevan selvityksen.

Vapaamuotoisen paperihakemuksen jättäneet avustuksensaajat voivat ladata selvityslomakkeen alla olevasta linkistä: