Selvitys valtionavustuksen käyttämisestä

Museoviraston myöntämän valtionavustuksen käytöstä tulee tehdä selvitys, joka toimitetaan Museovirastoon avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä.

Selvitys avustuksen käytöstä tehdään lomakkeella, jonka voi ladata täältä.

Ohje avustusten selvittämiseen (kulttuuriperintövuosi 2018)

Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@museovirasto.fi 
tai postitse osoitteeseen:
Museovirasto PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: museoavustus@museovirasto.fi