Arkistoaineistot

Arkistoaineistot liittyvät pääasiassa kulttuuriympäristöön ja -perintöön, sen tutkimiseen, hoitamiseen ja hallintaan. Suurimpina osakokonaisuuksina ovat arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyvät aineistot.

Hallinnollisilla aineistoilla tarkoitetaan kaikkiin eri aihepiireihin liittyvää kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja ja muuta asiakirja-aineistoa koko organisaation olemassaolon ajalta. Arkisto on muodostunut eri aikojen arkistonmuodostusperiaatteiden mukaisesti ja aineistoihin on olemassa erilaisia hakemistoja kuten kirjediaareja ja kortistoja.

Arkistoaineistot alkavat pääosin vuodesta 1884, jolloin Muinaistieteellinen toimikunta perustettiin. Arkistossa on jonkin verran myös tätä ajankohtaa vanhempaa aineistoa, esimerkiksi kihlakunnan kertomukset alkavat ennen mainittua rajavuotta. Omien arkistoaineistojen lisäksi vastaamme Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkiston asiakaspalvelusta ja yhdistyksen aineistojen säilyttämisestä.

Hakemistot