Museovirasto 067 Vaaka

Arkeologisen esineistön tutkiminen

HUOM! Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelussa on tällä hetkellä ruuhkaa. Varauduthan siihen, että tutkijanhuoneita ei välttämättä ole vapaana juuri haluamanasi ajankohtana. Tutkijahuoneet varataan tilausjärjestyksessä.


Esineistöä tutkivat koti- ja ulkomaiset asiantuntijat sekä opinnäytetöitään tekevät opiskelijat. Pro gradu-työtä, väitöskirjaa tai muuta tutkimusta varten voi saada nähtäväkseen arkeologista esineistöä.

Esineiden tutkimisesta on sovittava etukäteen. Tarpeetonta kuljettamista pyritään välttämään ja useimmiten aineistoja tutkitaan Museoviraston tiloissa. Jos tutkiminen tapahtuu muualla kuin viraston tiloissa tai jos esineestä otetaan tutkimusta varten näyte, tarvitaan siihen Museoviraston lupa.

Käyttölupahakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ark.kokoelmat@museovirasto.fi. Esille pyydettävät esineet on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti KM-numeroin. Esilleottopyyntö on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen toivottua tutkimusajankohtaa. Käyttölupalomake allekirjoitetaan paikan päällä Museovirastossa. Tutkimusajankohta on sovittava erikseen. Kun aineisto on otettu kokoelmista esille, siitä ilmoitetaan hakijalle. 

Jos aineistoa halutaan tutkia muualla kuin Museoviraston tiloissa tai jos tutkimukseen liittyy näytteenotto, lähetetään tutkimuslupapyyntö osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Tutkimuslupapyynnöstä tulee ilmetä, mitä tutkimuksella on tarkoitus selvittää sekä mahdollisten kustannusten rahoitus. Lupaehtoihin kuuluu, että Museoviraston arkistoon toimitetaan kopio analyysituloksista.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Pyyntö tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Muinaisesineitä koskevat tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 60 vuorokauden kuluessa.

Aineistojen käytössä on noudatettava Arkisto- ja tietopalvelujen käyttösääntöjä.

Historiallisen ajan arkeologiset kokoelmat on luetteloitu Suomen kansallismuseon historian esinekokoelmiin vuoden 2010 loppuun saakka. Näitä löytöjä koskevat pyynnöt käsittelee Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikkö.