Museovirasto 067 Vaaka

Arkeologisen esineistön tutkiminen

Museoviraston muutosta johtuen arkeologisten kokoelmien tutkijapalvelu on päättynyt. Uusia käyttölupa- sekä tutkimuslupahakemuksia otetaan vastaan jälleen 1.1.2026 alkaen. Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelun on tarkoitus avautua alkuvuodesta 2026 uusissa asiakaspalvelutiloissa Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa.

Esineistöä tutkivat koti- ja ulkomaiset asiantuntijat sekä opinnäytetöitään tekevät opiskelijat. Pro gradu-työtä, väitöskirjaa tai muuta tutkimusta varten voi saada nähtäväkseen arkeologista esineistöä.

Tarpeetonta kuljettamista pyritään välttämään ja useimmiten aineistoja tutkitaan Museoviraston tiloissa. Jos tutkiminen tapahtuu muualla kuin viraston tiloissa tai jos esineestä otetaan tutkimusta varten näyte, tarvitaan siihen Museoviraston lupa.

Esille pyydettävät esineet on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti KM-numeroin. Esilleottopyyntö on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen toivottua tutkimusajankohtaa. Käyttölupalomake allekirjoitetaan paikan päällä Museovirastossa. Tutkimusajankohta on sovittava erikseen. Kun aineisto on otettu kokoelmista esille, siitä ilmoitetaan hakijalle. Varauduthan siihen, että käyttölupahakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa.

Pääosa arkeologisten kokoelmien digitoiduista löytöluetteloista on kaikkien selailtavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan Muinaiskalupäiväkirja -tietokannassa. Osa digitoiduista luetteloista on saatavilla Museoverkon kautta ammattilaiskäyttäjille. Näyttörajoitukset liittyvät yksityishenkilöiden tietosuojaan. Näyttörajoitetutkin aineistot on selailtavissa Museoviraston tutkijasalin asiakaspäätteeltä.

Jos aineistoa halutaan tutkia muualla kuin Museoviraston tiloissa tai jos tutkimukseen liittyy näytteenotto, lähetetään tutkimuslupapyyntö osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Tutkimuslupapyynnöstä tulee ilmetä, mitä tutkimuksella on tarkoitus selvittää sekä mahdollisten kustannusten rahoitus. Lupaehtoihin kuuluu, että Museoviraston arkistoon toimitetaan kopio analyysituloksista.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Pyyntö tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Muinaisesineitä koskevat tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 60 vuorokauden kuluessa.

Aineistojen käytössä on noudatettava Arkisto- ja tietopalvelujen käyttösääntöjä.

Historiallisen ajan arkeologiset kokoelmat on luetteloitu Suomen kansallismuseon historian esinekokoelmiin vuoden 2010 loppuun saakka. Näitä löytöjä koskevat pyynnöt käsittelee Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikkö.