Museovirasto 067 Vaaka

Arkeologisen esineistön tutkiminen

Palvelupisteemme ovat suljettuina ainakin 16.5.2021 asti pääkaupunkiseudun koronavirustilanteen vuoksi. Seuraamme pääkaupunkiseudun julkisten tilojen avautumiseen liittyviä määräyksiä. Pyrimme avaamaan palvelupisteet mahdollisimman pian. Kirjaston noutopalvelu jatkuu toistaiseksi. Avautumisen jälkeenkin asiakaspalvelu palvelee vain ennakkoon sovittuina aikoina. Otathan yhteyttä sähköpostitse osoitteessa ark.kokoelmat@museovirasto.fi.

Esineistöä tutkivat koti- ja ulkomaiset asiantuntijat sekä opinnäytetöitään tekevät opiskelijat. Pro gradu-työtä, väitöskirjaa tai muuta tutkimusta varten voi saada nähtäväkseen arkeologista esineistöä.

Esineiden tutkimisesta on sovittava etukäteen. Tarpeetonta kuljettamista pyritään välttämään ja useimmiten aineistoja tutkitaan Museoviraston tiloissa. Jos tutkiminen tapahtuu muualla kuin viraston tiloissa tai jos esineestä otetaan tutkimusta varten näyte, tarvitaan siihen Museoviraston lupa.

Käyttölupahakemus toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ark.kokoelmat@museovirasto.fi. Esille pyydettävät esineet on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti KM-numeroin. Esilleottopyyntö on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen toivottua tutkimusajankohtaa. Käyttölupalomake allekirjoitetaan paikan päällä Museovirastossa. Tutkimusajankohta on sovittava erikseen. Kun aineisto on otettu kokoelmista esille, siitä ilmoitetaan hakijalle.

Pääosa arkeologisten kokoelmien digitoiduista löytöluetteloista on kaikkien selailtavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan Muinaiskalupäiväkirja -tietokannassa. Osa digitoiduista luetteloista on saatavilla Museoverkon kautta ammattilaiskäyttäjille. Näyttörajoitukset liittyvät yksityishenkilöiden tietosuojaan. Näyttörajoitetutkin aineistot on selailtavissa Museoviraston tutkijasalin asiakaspäätteeltä.

Jos aineistoa halutaan tutkia muualla kuin Museoviraston tiloissa tai jos tutkimukseen liittyy näytteenotto, lähetetään tutkimuslupapyyntö osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Tutkimuslupapyynnöstä tulee ilmetä, mitä tutkimuksella on tarkoitus selvittää sekä mahdollisten kustannusten rahoitus. Lupaehtoihin kuuluu, että Museoviraston arkistoon toimitetaan kopio analyysituloksista.

Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Pyyntö tulee vireille sen saavuttua Museoviraston kirjaamoon. Muinaisesineitä koskevat tutkimuslupa-asiat käsitellään pääsääntöisesti 60 vuorokauden kuluessa.

Aineistojen käytössä on noudatettava Arkisto- ja tietopalvelujen käyttösääntöjä.

Historiallisen ajan arkeologiset kokoelmat on luetteloitu Suomen kansallismuseon historian esinekokoelmiin vuoden 2010 loppuun saakka. Näitä löytöjä koskevat pyynnöt käsittelee Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja tutkimus -yksikkö.