Hansikoitu käsi pitelee soikeaa metallista korua.

Arkeologisen esineistön lainaaminen näyttelyyn

Museoviraston muutosta johtuen arkeologisten kokoelmien aineistoja ei lainata vuosina 2024 ja 2025. Lainapyyntöjä ei oteta vastaan 1.7.2023–31.10.2025.


Kun arkeologisista kokoelmista halutaan lainata esineitä näyttelyyn, on hyvä neuvotella asiasta ennen virallista lainapyyntöä arkeologisten kokoelmien intendentin kanssa. Laina-asia tulee panna vireille hyvissä ajoin. Suositeltava aika on vähintään puoli vuotta ennen kuin esineitä tarvitaan.

Näyttelylainapyyntö esinelistoineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Siitä tulee ilmetä, mihin näyttelyyn, mille ajalle ja millaiseen tilaan esineitä pyydetään. Näyttelytilan tulee olla valvottu ja esineistön edellyttämät olosuhteet täyttävä. Esineet dokumentoidaan ennen lainaamista. Metalli- ja muista aroista esineistä tehdään kuntoarviot. Esineitä voidaan joutua konservoimaan. Tämä kaikki vie aikaa.

Museovirasto laskuttaa esineistön esille otosta, pakkaamisesta ja kokoelmiin palauttamisesta käsittelymaksun. Kustannuksia tulee myös kuntoarvioista ja konservoinnista. Museovirasto määrittelee esineille vakuutusarvot. Niiden perusteella lainan saaja ottaa vakuutuksen kuljetusten ja näyttelyn ajaksi. Laina-aika on tavallisesti enintään viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea jatkoaikaa.