Arkeologisten kenttätöiden tekijöille

Museovirasto voi muinaismuistolain (295/63 § 10) nojalla antaa määräämillään ehdoilla toiselle luvan muinaisjäännöksen tutkimiseen. Lupaa on haettava aina, kun tutkimuksessa käytetään muinaisjäännökseen kajoavia menetelmiä. Tutkimusluvan ehtona on velvollisuus toimittaa Museoviraston ohjeiden mukaan tehdyn tutkimusraportin kopio ja löytöluettelo Museovirastolle.

Kaikki arkeologiset löydöt (esihistorialliset ja historiallisen ajan) on vuodesta 2011 alkaen liitetty arkeologisiin kokoelmiin lukuun ottamatta vedenalaislöytöjä, joita hallinnoi Merimuseo (poikkeuksena Turun yliopiston tekemien kaivausten löydöt sekä Turun kaupunkikaivauslöydöt).

Museoviraston arkistossa on tiedot paitsi Museoviraston omasta toiminnasta myös muiden tutkimuslaitosten, museoiden ja tutkijoiden suorittamista arkeologisista tutkimuksista.