Mitä teen kun löydän muinaisesineen?

Museovirasto 043 Vaaka

Mitä teen kun löydän muinaisesineen?

Jos löydät maasta esineen, jota epäilet muinaisesineeksi, ota se talteen ja merkitse muistiin tarkka löytöpaikka. Muinaismuistolain mukaan maasta löydetyt yli 100 vuotta vanhat esineet kuuluvat valtiolle ja laki velvoittaa löytäjän ilmoittamaan niistä Museovirastoon. Niiden myyminen esimerkiksi huutokaupassa on lainvastaista.  

Jos löydetty esine on iältään 100 vuotta nuorempi eikä sen omistaja ole tiedossa, kyseessä on löytötavaralain (778/1988) tarkoittama löytötavara. Löytötavaroihin liittyvät asiat hoidetaan poliisiviranomaisen kanssa. Ensimmäistä maailmansotaa nuorempi sotilaallinen materiaali ilmoitetaan puolustus-, poliisi-, raja- tai tulliviranomaiselle.   

  1. Älä puhdista esinettä. Puhdistamalla voit vahingossa tuhota tärkeää tietoa, vaikkapa soljen takana olleen tekstiilijäänteen. Älä myöskään itse ryhdy käsittelemään esinettä esimerkiksi öljyllä.  
  2. Älä kaivele enempää sen löytöpaikkaa. Koska esineen löytöpaikalla saattaa olla asuinpaikka, hauta tai muu muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, sitä ei tule kaivella enempää.  
  3. Täytä esineen löytöolosuhteita koskeva kysymyslehti huolellisesti ja palauta se esineen mukana Museovirastoon. Esinelöydön merkityksen arvioinnin kannalta mahdollisimman tarkka tieto löytöpaikasta ja sen olosuhteista on olennaisen tärkeä. Vastaa kysymyslehdessä, haluatko lahjoittaa esineen Suomen kansallismuseon kokoelmiin vai tarjota sen lunastettavaksi.  
  4. Voit ilmoittaa esineestä sähköpostitse metallinilmaisin@museovirasto.fi tai lähettää sen kysymyslehden kanssa suoraan Museovirastoon (osoitteella Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki). Sinun ei tarvitse itse maksaa postikuluja, kun ilmoitat postiin, että kysymys on asiakaspalautuksesta. Museoviraston asiakaspalautussopimuksen tunnus on 610146 (sitä voidaan kysyä postissa).

Tarvitsetko apua kysymyslehden täyttämiseen?

Ohjeita metallinetsinnän harrastamiseen saa mm. julkaisusta Muinaisjäännökset ja metallinetsin: etsijän opas.

Esineen lunastaminen

Museovirasto voi lunastaa löydön tai siirtää lunastusoikeuden jollekin muulle museolle. Jalometallia olevista esineistä lunastussumma on vähintään jalometallin arvo 25 %:lla korotettuna. Käsittelyaika kattaa ajan asian vireille tulosta sen ratkaisuun. Asia tulee vireille, kun esine diarioidaan eli se saa päänumeron. Muinaisesineiden lunastusasiat käsitellään pääsääntöisesti 6 kuukauden kuluessa. 

Tunnetusta muinaisjäännöksestä peräisin olevat löydöt kuuluvat korvauksetta valtiolle. Jos löytäjä haluaa lahjoittaa löydön Kansallismuseon kokoelmiin, hän saa tästä kunniakirjan.