VARK - Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet

Sivun sisällysluettelo
Kristiina Astuvansalmi Yleiskuva Helena Taskinen D47511
Astuvansalmen kalliomaalaukset. Kuva: Helena Taskinen, Museovirasto

VARK - Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet

Museoviraston hankkeessa määritellään manner-Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet. Hanke valmistuu 2023.

Tavoitteena on luettelo, jonka valtioneuvosto voi hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi. Kohteet tulee huomioida yhtenä alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

Tavoitteena on ollut saada aikaan kohdevalikoima, joka antaa mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Suomen muinaisuudesta Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Arviointi ja valinnat on tehty muinaisjäännösrekisterin tietojen pohjalta. Maastotarkastuksia on tehty vain kohteilla, joiden tiedot ovat olleet joko epätarkat tai vanhentuneet.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden ja Metsähallituksen kanssa. Ohjausryhmässä ovat mukana myös Kuntaliitto, Helsingin yliopisto, Suomen arkeologinen seura sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö.

VARK-kohteet muodostavat ajallisesti, alueellisesti ja muinaisjäännöstyypeittäin kattavan kuvan maamme arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Kohteiden arvioinnissa pohditaan sitä, mikä on kohteen arkeologinen tai kulttuurihistoriallinen merkitys eli miten hyvin se ilmentää oman aikakautensa ilmiöitä, prosesseja ja tapahtumia.

Arvioinnin yhteydessä selvitetään myös, miten hyvin kohde on säilynyt, mikä on sen tutkimuksellinen arvo ja onko kohde alueellisesti tai valtakunnallisesti erityisen tyypillinen tai harvinainen. Lisäksi arvioidaan kohteen arkeologista monimuotoisuutta sekä sitä minkälainen on sen ympäristö ja maisema.

Kysymyksiä ja vastauksia

Oheisissa liitteissä on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi ja englanniksi.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Teija Tiitinen, puh. 0295 33 6293, teija.tiitinen@museovirasto.fi

Intendentti Teemu Mökkönen, p. 0295 33 6203, teemu.mokkonen@museovirasto.fi