Lausunnot ja kuulemistilaisuudet

Sivun sisällysluettelo
Kaksi kivimuurin pätkää, joiden välissä aukko. Aukosta kulkee matalaan ruohoon kulunut polku. Taustalla metsää.. Kuvaaja: Teemu Mökkönen, Museovirasto
Brahenlinna Mikkelissä. Kuva: Teemu Mökkönen, Museovirasto

Lausunnot ja kuulemistilaisuudet

Museovirasto pyysi kannanottoja valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventointiin. Kuulemisaika oli 1.3. –14.4.2023. Kuulemisen jälkeen arvioidaan palautteiden vaikutus inventoinnin tuloksiin ja laaditaan lopullinen kohdeluettelo valtioneuvostolle esiteltäväksi.

Inventoinnin tausta-aineistot, eli hankekuvaukset, maakuntakuvaukset, kohdeluettelot sekä ympäristövaikutusten arviointi, ovat kuulemisen ajan nähtävillä Museoviraston verkkosivuilla sekä Museoviraston kirjaamossa osoitteessa Sturenkatu 2a, Helsinki.

VARK-alueiden ja niillä sijaitsevien valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden selostukset, arvioinnit ja sijaintitiedot on julkaistu VARK-kuulemisen sivustolla osoitteessa www.kyppi.fi/VARK. Sivuston kautta on mahdollista antaa palautetta VARK-alueista ja niillä sijaitsevien arkeologisten kohteiden tiedoista.

Museovirasto järjesti kuulemisen aikana kolme alueellista tilaisuutta verkkotapaamisina 13.3., 14.3. ja 15.3.2023

Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen taustoja, oikeusvaikutuksia ja arkeologisten kohteiden alueellisia piirteitä. Tilaisuudet ovat taustojen ja oikeusvaikutusten osalta samansisältöisiä.

Kuulemistilaisuudet Aluejako 72pi

13.3. Etelä-Suomi

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Kanta-Häme
 • Kymenlaakso
 • Pirkanmaa
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi

14.3. Keski-Suomi

 • Etelä-Pohjanmaa
 • Kainuu
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo

15.3. Lappi

 • Lappi
 • Saamelaisten kotiseutualue


Etelä-Suomi


Keski-Suomi


Lappi