Lausunnot ja kuulemistilaisuudet

Sivun sisällysluettelo
Kaksi kivimuurin pätkää, joiden välissä aukko. Aukosta kulkee matalaan ruohoon kulunut polku. Taustalla metsää.. Kuvaaja: Teemu Mökkönen, Museovirasto
Brahenlinna Mikkelissä. Kuva: Teemu Mökkönen, Museovirasto

Lausunnot ja kuulemistilaisuudet

Museovirasto pyytää kannanottoja valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventointiin. Kuulemisaika on 1.3. –14.4.2023

Tavoitteena on ollut saada aikaan kohdevalikoima, joka antaa mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan Suomen muinaisuudesta Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Kuulemisen jälkeen arvioidaan palautteiden vaikutus inventoinnin tuloksiin ja laaditaan lopullinen kohdeluettelo valtioneuvostolle esiteltäväksi.

Tausta-aineistot

Inventoinnin tausta-aineistot, eli hankekuvaukset, maakuntakuvaukset, kohdeluettelot sekä ympäristövaikutusten arviointi, ovat kuulemisen ajan nähtävillä Museoviraston verkkosivuilla sekä Museoviraston kirjaamossa osoitteessa Sturenkatu 2a, Helsinki.

VARK-alueiden ja niillä sijaitsevien valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden selostukset, arvioinnit ja sijaintitiedot on julkaistu VARK-kuulemisen sivustolla osoitteessa www.kyppi.fi/VARK. Sivuston kautta on mahdollista antaa palautetta VARK-alueista ja niillä sijaitsevien arkeologisten kohteiden tiedoista.

Inventointia koskevat kannanotot pyydetään antamaan osoitteessa Lausuntopalvelu.fi.

Kannantotot voi toimittaa myös Museoviraston kirjaamoon:
Museovirasto, PL 913
00101 Helsinki
kirjaamo@museovirasto.fi.

Museovirasto järjesti kuulemisen aikana kolme alueellista tilaisuutta verkkotapaamisina 13.3., 14.3. ja 15.3.2023

Tilaisuuksissa esiteltiin hankkeen taustoja, oikeusvaikutuksia ja arkeologisten kohteiden alueellisia piirteitä. Tilaisuudet ovat taustojen ja oikeusvaikutusten osalta samansisältöisiä.

Tekstitykset ovat tulossa!

Kuulemistilaisuudet Aluejako 72pi

13.3. Etelä-Suomi

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Kanta-Häme
 • Kymenlaakso
 • Pirkanmaa
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi

14.3. Keski-Suomi

 • Etelä-Pohjanmaa
 • Kainuu
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo

15.3. Lappi

 • Lappi
 • Saamelaisten kotiseutualue

Evenemangen hölls på finska. Finska textningar kommer snart.


Etelä-Suomi


Keski-Suomi


Lappi