Arkeologisten kohteiden automaattinen tunnistaminen laserkeilausdatasta (LIDARK)

Sivun sisällysluettelo
Lidark2

Arkeologisten kohteiden automaattinen tunnistaminen laserkeilausdatasta (LIDARK)

Museoviraston ja Oulun yliopiston yhteistyössä toteuttamassa LIDARK -hankkeessa tutkitaan, miten laserkeilausaineistoja ja koneoppimiseen perustuvia tekniikoita voidaan hyödyntää arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa ja tutkimuksessa.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää menetelmiä arkeologisten kohteiden automaattiseksi tunnistamiseksi laserkeilausaineistoista. Automaattisen tunnistuksen avulla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin esimerkiksi muinaisjäännösrekisterin kattavuuden ja paikkatietojen laadun parantamiseksi. Vuosina 2021-2022 toteutettavan pilottihankkeen aikana automaattista tunnistusta kokeillaan pienellä määrällä yleisiä hyvin laserkeilausaineistoissa erottuvia kohdetyyppejä.

Hankkeessa hyödynnetään maanmittauslaitoksen tuottamaa Kansallisen laserkeilausohjelman (2020-) mukaista 5p/m2 laserkeilausaineistoa. Kasvaneen pistetiheyden ansiosta monet arkeologiset kohteet erottuvat aineistoista aiempaa paremmin. Lisäksi monilta alueilta on ensimmäistä kertaa käytettävissä laserkeilausaineistojen muodostamia aikasarjoja, joiden avulla voidaan seurata arkeologisten kohteiden tilassa tapahtuvia muutoksia.

Hankkeen yhteystyökumppaneina ovat Blom kartta oy, Metsähallitus ja Maanmittauslaitos.

Hanke toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä hankerahoituksella.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Niko Anttiroiko (niko.anttiroiko@museovirasto.fi)