Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät 15.–16.2.2024

Sivun sisällysluettelo
Kuva Museovirasto VPS

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät 15.–16.2.2024

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä esitellään kuluneen kenttäkauden arkeologisten inventointien ja kaivausten tuloksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia arkeologisiin kenttätöihin liittyviä asioita mm. teemaseminaarien muodossa. Kenttätyöpäivien yhteydessä pidetään aika ajoin myös Arkeologian harrastajatapaaminen, jossa käsitellään harrastamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita. Arkeologian harrastajatapaamista ei järjestetä vuonna 2024.

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät järjestetään torstaina ja perjantaina 15.-16.2.2024 Helsingissä. Päivien ohjelma käsittää erilaisia alustuksia.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arkeologian kanssa työskenteleville ja arkeologiasta kiinnostuneille. Tilaisuus suoratoistetaan verkossa ja tallennetaan. Tallennetut osuudet pyritään jakamaan kahden viikon ajan tapahtuman jälkeen verkossa. Tilaisuuteen sisältyy osuus, jossa käsitellään arkeologian osaamistarpeita ja koulutusta.

Tilaisuus on pääsymaksuton.

(Esitysajat sisältävät keskusteluosuuden)

Torstai 15.2.2024

9.00–11.00 Sessio 1

 • 9.00 Avaussanat
  Ulla Salmela, Museovirasto
 • 9.05 Museovirasto Itärajalla; kylänpaikkoja, louhoksia ja Salpa-linjaa Miehikkälässä ja Virolahdella
  V.-P. Suhonen & Jouni Taivainen, Museovirasto

 • 9.25 Alustavia tuloksia Janakkalan Hakoistenlinnan ja Unikkolinnan koetutkimuksista.
  Jasse Tiilikkala, Helsingin yliopisto

 • 9.45 Järnåldershus och bronsåldersstrukturer: seminarieutgrävningar i Bartsgårda
  Kristin Ilves, Meri Leppäsalko och Maria Ronkainen, Helsingfors universitet

 • 10.05 Vaalan Pyöriäsuon polttohaudan kaivaustutkimus kesällä 2023
  Jan-Erik Nyman, Museovirasto, koekaivausryhmä

 • 10.25–10.40 Tutkimuslupahakemuksen uusi versio
  Teija Tiitinen, Museovirasto

Keskustelua

11.00–12.00 Lounastauko

12.00–13.45 Sessio 2

 • 12.00 Virtavesien kulttuuriperintö 2023–2024-hanke, projektiesittely
  Teemu Mökkönen, Museovirasto
 • 12.15 Kenttätöitä Gråharunalla – uusia menetelmiä ja tietoa suojellusta 1500-luvun hylystä
  Riikka Tevali, Helsingin yliopisto

 • 12.35 Tykistä asiaa, arkeologinen kontekstitutkimus Suomenlinnassa.
  Työryhmä: Minna Koivikko, Tuomas Aakala, Sami Brchisky, David Cleasby, Kari J. Hyttinen, Jesse Jokinen, Xavier Le Rudulier & Liisa Näsänen

 • 12.55 Borstö 1 -hylky: Yli 70 vuotta meriarkeologian historiaa. Tutkimusten viimeisimmät vaiheet kajoamisten varjossa
  Riikka Alvik, Museovirasto

 • 13.15 Meriarkeologisen seuran tutkimusmatka Haapasaarille ja Ruotsinsalmeen
  Markku Luoto, Suomen meriarkeologinen seura.

13.45–14.15 Kahvitauko

14.15–16.00 Sessio 3

 • 14.15 Täyttömaata työmailla – Helsingin Havis Amandan ja Säätytalon tutkimukset
  Tuija Väisänen, Museovirasto arkeologiset kenttäpalvelut

 • 14.35 Valtioneuvoston linnan ja Valtioneuvostokorttelin tutkimukset kesällä 2023
  Mikko Suha, Ark-byroo oy

 • 14.55 Rauman vanhan raatihuoneen pihan arkeologiset tutkimukset 2023
  Maija Helamaa, Muuritutkimus Oy

 • 15.15 Ydinvoimanvastaisten kansanliikkeiden arkeologiaa
  Marko M. Marila, Linköpingin yliopisto

 • 15.35 Arkeologisten maanäytteiden pakastekuivaustutkimus
  Elisa Ahverdov, Suomen kansallismuseo.

Tilaisuus päättyy viimeistään 16.00


Perjantai 16.2.2024

9.30–11.00 Sessio 4

Paneeli: arkeologian ja arkeologien osaamistarpeet ja siihen liittyvä koulutus

 • Puheenjohtaja Petri Halinen, Museovirasto, kulttuuriympäristötieto- ja tutkimus

Panelistit

 • Georg Haggren. Turun yliopisto
 • Jari-Matti Kuusela. Lapin maakuntamuseo
 • Sari Mäntylä-Asplund. Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu.
 • Wesa Perttola. Helsingin yliopisto
 • Anna-Kaisa Salmi. Oulun Yliopisto
 • Sanna Saunaluoma. Turun museokeskus
 • Tuija Väisänen. Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut
 • Kari Uotila. Muuritutkimus Oy

11.00–12.00 Lounastauko

12.00–14.00 Sessio 5

 • 12.00 Tarkkuusinventointeja Lapin rautakautisilla kohteilla 2022–2023. Kaistainventointimetodin käyttö ja muinaisjäännösalueen määritys
  Jari-Matti Kuusela, Lapin maakuntamuseo
 • 12.20 Miten rautakautinen asuinpaikka löydetään pellolta? Salon Isokylän tutkimukset
  Hanna-Maria Pellinen, Oy Sigillum Ab.
 • 12.40 Museokeskus Vapriikin tutkimuskaivaukset Ylöjärven Mikkolan ja Vesilahden Pajuntakustan kalmistoilla
  Ulla Moilanen, Museokeskus Vapriikki.
 • 13.00 Tarinoista todeksi – Lukkalan ruumiskalmisto, Kodjalan keskiaikainen kirkkomaa
  Jussi Kinnunen, Turun yliopisto

Keskustelua

Päätöskahvit 13.45–14.15

Kesän 2023 arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät järjestetään Pasilan kokouskeskuksessa Helsingissä. Paikka on tarkemmin Helsinki Pasila, Ratapihantie 9, auditorio. Auditorioon pääsee kulkemalla kokouskeskuksen infopisteen edessä olevista lasiovista sisään ja portaita ylös. Vaatteet voi jättää esimerkiksi alakerrassa olevaan naulakkoon.

Seuraa lähetystä verkossa

Lisätietoja tilaisuudesta antaa erikoistutkija Veli-Pekka Suhonen Museovirastosta veli-pekka.suhonen@museovirasto.fi.

Lue lisää tapahtumasta