Maatutka. Kuvaaja: Päivi Maaranen 2011

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä esitellään kuluneen kenttäkauden arkeologisten inventointien ja kaivausten tuloksia. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia arkeologisiin kenttätöihin liittyviä asioita mm. teemaseminaarien muodossa. Kenttätyöpäivien yhteydessä pidetään myös Arkeologian harrastajatapaaminen, jossa käsitellään harrastamiseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät teemaseminaareineen ja harrastajatapaamisineen järjestetään Kansallismuseon auditoriossa Helsingissä. Päivien ohjelma käsittää alustuksia ja postereita. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille arkeologian kanssa työskenteleville ja arkeologiasta kiinnostuneille.  

Yli 30 vuotta arkeologisten kenttätöiden esittelypäiviä Museovirastossa

Harrastajatapaaminen kokoaa arkeologiasta kiinnostuneet yhteen jo kuudennen kerran

Arkeologisen kenttätöiden esittelypäivät 2017

Vuoden 2017 arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät pidettiin 1-2.2.2018. Teemaseminaarissa käsiteltiin esitutkimus- ja prospektointimenetelmiä kenttäarkeologiassa. Muuna esittelypäivien ohjelmana kuultiin mm. Ahvenanmaan uudistuvasta muinaismuistohallinnosta, ajankohtaisista konservoinnin asioista, esihistoriallisten asuinpaikkojen tutkimustuloksia ja muinais-DNA:n analyyseista. Vuoden 2018 arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät järjestetään vuonna 2019.