Kuhmo Vuonteenkoski terveveneiden vetotie eli molja kuva Sallamaria Tikkanen Muse
Kuhmon Vuonteenkosken möljä (muinaisjäännösrekisterin kohde nro 1000027780) eli tervaveneiden vetotie. Koskipaikkojen rannoille rakennettuja möljiä pitkin vedettiin tervaveneitä ylävirtaan. Kuva Sallamaria Tikkanen, Museovirasto.

Jokiarkeologinen etätyöpaja 9.11.2023

Vaikuta suomalaiseen jokiarkeologiaan! Haluamme keskustella eri toimijoiden kanssa yhdessä siitä, mitä jokiarkeologia on Suomessa, kuka sitä tekee, missä sitä toteutetaan, mitkä aihealueet ovat kiinnostavia ja mitä jokiarkeologialta toivotaan. Työpaja on tilaisuus vaikuttaa suomalaisen jokiarkeologian kehittämiseen, turvallisiin toimintatapoihin ja virtavesien kulttuuriperinnön tunnetuksi tekemiseen!

Virtavedet ja jokiuomat käsittävät tyypillisesti joen niskan, kosken, rauhallisemmin virtaavan veden alueen, suvannon ja suiston. Rakennetuissa virtavesissä on myös patoaltaita ja kuivuneita vanhoja jokiuomia.

Jokiarkeologia on kiinnostunut näistä ympäristöistä ja niiden eri-ikäisistä rakennuksista, rakennelmista, arkeologisista jäännöksistä, löydöistä sekä ilmiöistä riippumatta siitä, sijaitsevatko ne ranta-alueella, kosteikoissa tai maan tai veden alla. Näitä erilaisia ilmiöitä voidaan tutkia arkeologian ja vedenalaisen arkeologian menetelmillä.

Iitti Vuolenkoski Siltasaari hirsikehikko laiturirakennetta kuva Tero Jokinen 2023
Iitin Siltasaaren pohjoisrannan laituriarkkua (muinaisjäännösrekisterin kohde nro 1000048530). Kuva Tero Jokinen 2023.

Työpaja järjestetään torstai 9.11.2023 klo 15.00–18.00 Teams-etätilaisuutena. Työpaja sisältää alustuksia aiheeseen sekä keskustelua pienryhmissä erilaisista virtavesiin, jokiin ja jokiarkeologiaan liittyvistä teemoista. Olet tervetullut työpajaan ja pienryhmiin. Voit osallistua myös ainoastaan työpajaan tai pienryhmiin.

Työpajaan osallistujiksi toivotaan virtavesien kulttuuriperinnöstä, ympäristöistä ja jokiarkeologiasta kiinnostuneita tahoja, kuten arkeologeja, meriarkeologeja, sukeltajia, sukelluskouluttajia, virtavesiympäristöissä inventointeja ja tutkimuksia tekeviä konsultteja ja asiantuntijoita, museo- ja kulttuuriympäristöalan ammattilaisia, virtavesissä toimivien eri alojen toimijoita (esimerkiksi biologit ja virtavesikunnostajat), alueellisten vastuumuseoiden edustajia, yliopistoja, yhdistyksiä ja seuroja, julkisorganisaatiota sekä muita asiasta kiinnostuneita ympäri Suomen.

Ilmoittaudu viimeistään 2.11.2023.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

(Muutokset mahdollisia)

15.00 Työpajan avaus, ohjeistus ja johdanto

 • Avaus ja ohjeistus
 • Museoviraston virtavesien kulttuuriperintö 2023–2024 -hanke
  Teemu Mökkönen, Museovirasto

15.15 Sukeltajien kokemuksia virtavesissä sukeltamisesta

 • Virtavesissä sukeltamisen käytäntöjä
  Reino Hemmilä, Elimäen Kotiseutuyhdistys ry
 • Mitä elävä vesi piilottaa ja paljastaa
  Niko Miilus, Nastolan Sukellussuunnistajat ry

15.35 Virtavesien arkeologisista menetelmistä ja haasteista

 • Rami Kokko, ARK-sukellus
 • Kommenttipuheenvuoro
  Tytti Räikkönen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

15.50–16.50 Pienryhmätyöskentely
Kolme aihetta. Tarvittaessa muodostetaan useampia ryhmiä samasta teemasta.

 • Virtavesien pelisäännöt. Sukeltajat ja vedenalaisesta arkeologiasta kiinnostuneet kehittävät yhteistä ohjeistusta virtavesien turvalliselle tutkimukselle, inventoinnille ja toiminnalle
  Vetäjä Mika Rautiainen, Sukeltajaliitto ry.
 • Arkeologian ja vedenalaisen arkeologian menetelmät jokiuoman ranta-alueen ja vedenalaisen alueen osuuksilla
  Vetäjä Yann Irissou, Museovirasto
 • Virtavesien kulttuuriperinnön tutkimuksen lähteet ja tietovarannot. Käydään läpi keskeisimpiä kulttuuriympäristön tietovarantoja, kohdetyyppejä ja lähdeaineistoja.
  Vetäjä Teemu Mökkönen, Museovirasto

16.50–17.00 Tauko

17.00–17.30 Pienryhmien koosteet (10 min/aihe)

17.30–18.00 Keskustelua ja jatkosta sopiminen

Työpajan järjestävät Museovirasto, Nastolan Sukellussuunnistajat ry., Sukeltajaliitto ry sekä Elimäen Kotiseutuyhdistys ry.

Työpaja liittyy Museoviraston Virtavesien kulttuuriperintö 2023–2024 -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä tietoa virtavesien kulttuuriperinnöstä.