Seurasaaren rakennuskonservointi

Seurasaaren ulkomuseon rakennuskokoelman hoidosta vastaa Museoviraston Restaurointiyksikkö. Museorakennusten konservointi- ja hoitotoimenpiteillä pyritään turvaamaan kokoelman hyvinvointi ja säilyttämään kohteen sisältämät arvot kuten kohteen alueelliset rakennushistorialliset piirteet sekä alkuperäiset materiaalit.

Seurasaaren museorakennusten parissa työskentelee ympäri vuoden rakennuskonservoinnin työryhmä, jonka tukikohtana on Seurasaaressa sijaitseva Rakennuskonservointikeskus.

Museorakennusten hoidon perustana ovat arkistoista löytyvät dokumentointiaineistot ja laaja-alainen tietämys sekä kansanrakentamisen tekniikoista, että rakennuskokoelman kokonaisvaltaisen säilyttämisen periaatteista. Konservointitoimenpiteet eivät ole aina näkyviä, vaan niillä pyritään ennalta ehkäisemään vaurioiden syntyminen.

Lähes kaikki 89 ulkomuseon rakennusta ovat puurakenteisia. Ne pyritään säilyttämään ja korjaamaan samanlaisilla työmenetelmillä sekä materiaaleilla, joita alkuperäisissä rakenteissakin on käytetty. Samalla ylläpidetään perinteistä, puurakentamisen ammattitaitoa, johon kuuluu myös vanhojen työtapojen hallinta ja materiaalituntemus. Näistä tiedoista ja taidoista monet ovat käyttökelpoisia myös nykypäivän rakentamisessa.

.. Kuvaaja: Museovirasto
Puuntyöstöä perinteisesti kirveellä.

Perinteiden lisäksi töissä hyödynnetään myös tämän päivän työvälineitä ja tekniikkaa. Interiöörien konservoinnissa sisäpintojen maali- ja tapettikerrokset pyritään säilyttämään hellävaraisin menetelmin. Värien pigmenttianalyyseissä ja materiaalitutkimuksissa hyödynnetään laboratoriotekniikkaa. Rakennuksen historian selvityksessä apuna voidaan käyttää mm. dendrokronologisia tutkimuksia, joilla rakennukseen käytetyn hirren ikä saadaan tarkasti selville. Lisäksi rakennusten vaurioitumisen seurantaan ja mittaamiseen voidaan apuna käyttää laserkeilaustekniikkaa. Restaurointiyksikkö myös tilaa alan palveluita ja materiaaleja yksityisiltä toimijoilta tai oppilaitoksilta.

.
Maalissa käytettyjen pigmenttien tutkimusta mittaamalla värin alkuainepitoisuuksia.

Rakennuksien kuntoa seurataan jatkuvasti ja huoltotoimenpiteillä, kuten vesikatteiden puhdistuksella ja tervauksella, hidastetaan materiaalin vaurioitumista. Museorakennuskokoelman hoidossa vaurioitumista ennalta ehkäisevillä toimilla onkin suuri merkitys. Museorakennuksen lisäksi mm. sen lähiympäristössä olevat uhkatekijät on otettava huomioon, kun suunnitellaan ja toteutetaan hyvää kokoelmanhoitoa. Kaikki museorakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet dokumentoidaan ja konservointihankkeista kirjoitetut raportit arkistoidaan. Raportit ovat saatavilla Kulttuuriympäristön palveluikkunan Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -osiosta.

.. Kuvaaja: Museovirasto
Vilja-aitan lautakaton huoltotervaus.