Laastikonsultti Thorborg von Konow tutkii Olavinlinnan korjauslaastiin tulevaa hiekkaa.. Kuvaaja: Johanna Nordman
Laastikonsultti Thorborg von Konow tutkii Olavinlinnan korjauslaastiin tulevaa hiekkaa. Kuva: Johanna Nordman/Museovirasto.

Tutkimus ja kehittäminen

Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto tuottaa ja kokoaa tietoa, tarjoaa aineistoja tutkijoiden käyttöön ja toimii yhteistyökumppanina tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on vahvistaa asiantuntijuutta, edistää tutkimustiedon käyttöä ja syventää yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Toiminnan painopisteenä on kulttuuriympäristön vaalimista tukevan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen, tutkimustiedon esiintuominen ja hyödyntäminen sekä tietoon perustuvien keskustelujen mahdollistaminen.