Rakennettu hyvinvointi – tutkittua tietoa rakennetun ympäristön muutoksista 1945–1990

Sivun sisällysluettelo
Museovirasto 48 E94 D6 A85 D972 D95 B5 AF4 E70 AC03849 0 original käsitelty crop
Näkymä Tampereen Kalevan kaupunginosasta. Kuva: Teuvo Kanerva / Museovirasto.

Rakennettu hyvinvointi – tutkittua tietoa rakennetun ympäristön muutoksista 1945–1990

Museovirasto on tuottanut Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa tietoa 1900-luvun jälkipuoliskon rakennetusta ympäristöstä saataville verkkoon vuodesta 2010 alkaen. Hankkeen lähtökohtana on ollut tarkastella modernin yhteiskunnan rakenteiden muutoksia ja niitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kehityskulkuja, joiden seurauksena rakennetut ympäristöt syntyivät.

Rakennettu hyvinvointi -sateenvarjon alla on toteutettu sarja teemahankkeita erilaisista aiheista koulurakennuksista kaavoitukseen. Tähän mennessä julkaistujen yhdeksän aihealueen artikkelit ulottuvat rakennustyypeistä ympäristökokonaisuuksiin ja lainsäädännön kehitykseen. Artikkelien kirjoittajina ovat toimineet kuhunkin aihepiiriin perehtyneet asiantuntijat.

Tutkimukseen perustuvien yleistajuisten artikkelien lisäksi sivustolla julkaistaan esimerkkejä erilaisista selvityksistä, inventoinneista ja korjaushankkeista hyvien käytäntöjen jakamisen hengessä. Parhaillaan on työn alla kymmenes aihealuekokonaisuus ”Liikenteen ja energian verkostot”, joka julkaistaan sivustolla 2022.

www.rakennettuhyvinvointi.fi

Ota yhteyttä: rakennettu.hyvinvointi@museovirasto.fi