Laihia Jätinhaudanmaa. Kuvaaja: Mikael Nyholm. Objektinumero: AKDG17320:10
Jätinhaudanmaa, Laihia. Kuva: Mikael Nyholm, Museovirasto

Arkeologia harrastuksena

Arkeologiaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät harrastusmuodot ovat suosittuja vapaa-ajanvieton tapoja. Harrastajan kiinnostus voi suuntautua niin maalla kuin vedessä oleviin arkeologisiin ilmiöihin. Harrastamisella on kansainväliseen tapaan Suomessakin monikymmenvuotiset juuret.

Useimmiten harrastajat keskittyvät johonkin tiettyyn aihepiiriin. Sukelluksen harrastajia voi kiinnostaa esimerkiksi erilaisilla hylyillä vieraileminen ja hylkyjen dokumentointi. Maalla olevista arkeologisista kohteista kiinnostunut voi esimerkiksi osallistua inventointeihin ja kaivauksiin tai tehdä retkiä arkeologisiin kohteisiin. Osa harrastajista on tehnyt merkittävää työtä esimerkiksi laajemmin kalliomaalauksia tai merihistoriaa tutkimalla. Osa harrastajista on myös opiskellut arkeologiaa esimerkiksi avoimen yliopiston kursseilla.

Metallinetsinnän harrastamisessa kiinnostus suuntautuu metalliesineiden ja niiden kappaleiden löytämiseen. Kaikki harrastajat eivät ole kiinnostuneita menneisyydestä, mutta osa etsii vanhoja esineitä ja arkeologisia kohteita. Ohjeita metallinetsinnän harrastamiseen saa mm. julkaisusta Muinaisjäännökset ja metallinetsin: etsijän opas ja palvelusähköpostista metallinilmaisin@museovirasto.fi.

Monet harrastajat kuuluvat yhdistyksiin, joilla on usein omat uutislehtensä ja sähköiset viestintäkanavansa. Yhdistykset järjestävät mm. kursseja ja matkoja sekä välittävät tietoa jäsenilleen harrastuksesta. Lisäksi yhdistykset järjestävät näyttelyitä ja esitelmätilaisuuksia yhteistyössä museoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Jotkut yhdistykset toimivat myös muinaisjäännösten hoidon parissa.

Perehdy lakeihin ja säädöksiin, jotka luovat puitteet harrastamiselle. Esimerkiksi muinaismuistolaissa (295/1963) määritellään, miten rauhoitetuilla kiinteillä muinaisjäännöksillä ja hylyillä voi toimia. Lisäksi siinä määritellään, miten toimitaan irtainten muinaisesineiden kanssa.

Hanki tietoa arkeologiasta ja kulttuuriperinnöstä tutustumalla Museoviraston ohjeisiin, oppaisiin ja julkaisuihin. Voit myös aina kysyä Museovirastosta sähköpostitse (palaute@museovirasto.fi) tai puhelimitse (puh. 0295 33 6000) tai maakuntamuseosta.

Perehdy kiinteiden muinaisjäännösten ja hylkyjen rauhoitukseen, ks. Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelu. Tunnetulla kiinteällä muinaisjäännöksellä ja sen suoja-alueella ei saa kaivaa maata ilman muinaismuistolain perusteella myönnettyä lupaa. Jos löydät maastosta ennestään tuntemattoman kiinteän muinaisjäännöksen tai sellaiseksi arvioimasi kohteen, lopeta maan kaivaminen ja muu toiminta heti. Ilmoita löydöistä viipymättä Museovirastolle.

Vaali kaikkia arkeologisia kohteitamme harrastamisen yhteydessä ja helli hylkyjämme. Perustuslain (731/1999) mukaan vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu meille kaikille.

Tutustu muinaislöydöistä ilmoittamisen ohjeisiin.