Tervausohje

Paanukaton säännöllinen tervaus kuuluu kattotyypin hyvään huoltoon ja ylläpitoon. Tervauksessa tulee käyttää kotimaista männystä valmistettua täystervaa. Niin suunnittelu, valvonta kuin itse tervaus on hyvä antaa osaavan asiantuntijan tehtäväksi.

Työn pohjaksi suositellaan selvitystä katteen kunnosta, rakenteista ja historiasta. Samalla voidaan arvioida katteen korjaustarpeita ja selvittää, riittääkö katolle vain tervaus vai vaatiiko se muitakin toimenpiteitä. Selvityksen perusteella tehdään tervaustyöselostus.
Tervauksesta kannattaa aina pyytää tarjous, jota varten on laadittava työselostuksen lisäksi urakkaohjelma sekä työturvallisuusliite. Tervaustyölle tulee myös tilata aina valvonta. Valvojana voi toimia esimerkiksi tervaustyön suunnittelija.

Kirkkohallituksen aloitteesta laadittu tervausohje antaa neuvoja tervaustyön suunnitteluun, tilaamiseen ja valvontaan sekä myös itse tervaustyön suorittamiseen. Ohje on suunnattu erityisesti suojeltujen kirkkojen tai Kirkkohallituksen avustuksella tuettujen kohteiden tervaukseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin tervattuihin puukatteisiin. Tervausohjeeseen pääset alla olevasta linkistä.

Yli yhden tonnin vuodessa tuottavien tervantoimittajien tulee tehdä 1.6.2018 mennessä REACH-rekisteröinti. Pienempiä määriä tuottavat voivat edelleen jatkaa tervanpolttoa ilman rekisteröintiä.

Paanukaton tervausohje 2017 (pdf)

Lisätietoja: Rakennuskonservaattori Jani Puhakka, Museovirasto

.. Kuvaaja: Nanna Kymäläinen, Museovirasto
Tervahauta Yli-Kiimingissä.