Koekuopitusta. Kuvaaja: Johanna Seppä. Objektinumero: AKDG505_3

Esitutkimukset

Arkeologinen esitutkimus tehdään silloin, kun muinaisjäännöksestä tarvitaan tarkempia tietoja esimerkiksi arkeologisten kaivausten tai maankäytön suunnittelua varten. Esitutkimuksissa selvitetään kulttuurikerroksen, rakenteiden ja esinelöytöjen olemassaoloa tutkimuskohteessa. Lisäksi voidaan tutkia tarkemmin muinaisjäännöksen tyyppiä, ajoitusta, laajuutta ja säilyneisyyttä.

Esitutkimuksiin valitaan sopivimmat menetelmät tutkittavan kohteen ja kulloisenkin tiedontarpeen mukaan. Kenttätyöt voivat käsittää esimerkiksi maan pinnalle näkyvien rakenteiden kartoittamista, metallinpaljastimen käyttöä, kairaamista, koekuoppien kaivamista lapiolla, kaivinkoneella avattavia koeojia, pintapoimintaa tai geofysikaalisia menetelmiä. Joskus on riittävän tiedon saamiseksi tarpeen kuoria maata kaivinkoneella laajemmalta alueelta. Esitutkimuksista laaditaan tutkimusraportti.

Palvelumme

  • maastotarkastukset
  • tarkkuusinventoinnit
  • koekaivaukset
  • näytteenotot