Luokitus

Sturenkatu 2a:ssa sijaitsevien kirjastokokoelmien luokitus.

Helkassa sijaintitiedot alkavat aina kirjastotunnuksella B = Museoviraston kirjasto. Aiheenmukainen hyllyluokka ilmaistaan roomalaisella numerolla I-XIV ja alueellinen jako on on merkitty kirjaimilla A-E.

B = Museoviraston kirjastotunnus
A = Suomi
B = Pohjoismaat
C = Baltia
D = Venäjä (ja aiemmin Neuvostoliitto)
E = Muut maat

II:0 Kansainväliset järjestöt
II:1 Kulttuuripolitiikka ja hallinto
II:2 Lainsäädäntö
II:3 Museolaitos
II:3.1 Museot, yleistä
II:3.2 Museoiden hallinto ja johtaminen
II:3.3 Museolaitoksen kehitys
II:3.4 Museot eri maissa
II:4 Kulttuuriperinnön säilyttäminen
II:4.1 Kulttuuriperintö, yleistä
II:4.2 Muinaisjäännökset
II:4.3 Kulttuurimaisemat
II:4.4 Taide- ja antiikkiesineet
II:4.5 Rakennetut kohteet, rakennussuojelu ja -tutkimus
II:5 Museorakennukset ja kokoelmien säilytys
II:5.1 Kokoelmien hoito ja säilytys, yleistä
II:5.2 Museoarkkitehtuuri
II:5.3 Valaistus, ilmastointi, varastointi
II:5.4 Turvallisuus
II:6 Kokoelmatyö
II:6.1 Hankinta
II:6.2 Luettelointi, dokumentointi, digitointi
II:6.3 Väärennökset
II:6.4 Tutkimustyö ja -menetelmät
II:7 Konservointi ja restaurointi
II:7.1 Konservointi yleistä
II:7.2 Arkeologinen konservointi
II:7.3     
II:7.4 Taidekonservointi
II:7.5 Huonekalut ja esineet
II:7.6 Lasi ja keramiikka
II:7.7 Paperi
II:7.8 Tekstiilit
II:7.9 Muut materiaalit
II:8 Näyttelyt ja yleisö
II:8.1 Näyttelyn suunnittelu ja tekniikka
II:8.2 Neuvonta, tiedotus- ja suhdetoiminta, yleisönpalvelu, julkaisutoiminta, markkinointi
II:8.3 Opetus, kasvatus ja kävijätutkimukset
II:8.4 Kotiseututyö ja aluekehitys
II:8.5 Kulttuurimatkailu
II:8.6 Lasten kirjat (lähellä sohvaryhmää hyllyn päädyssä)

Pääsana: kaupunki - museo

A III Näyttelyluettelot Suomi
B III Näyttelyluettelot Pohjoismaat
C III Näyttelyluettelot Baltia
D III Näyttelyluettelot Venäjä
E III Näyttelyluettelot, muut maat

A IV Arkeologia, Suomi
B IV Arkeologia, Pohjoismaat
C IV Arkeologia, Baltia
D IV Arkeologia, Venäjä ja Neuvostoliitto
        
E IV Arkeologia,yleistä ja muut maat
E IV:1 Yleistä
E IV:2 Metodologia
E IV:3 Meriarkeologia ja merihistoria, vesiliikenne, laivanrakennus
E IV:4 Arkeologinen tutkimus alueittain
E IV:4 a Eurooppa yleensä
E IV:4 b Länsi- ja Keski-Eurooppa
E IV:4 c Itä-Eurooppa
E IV:4 d Välimeren maat ja Vähä-Aasia
E IV:4 e Aasia
E IV:4 f Afrikka
E IV:4 g Pohjois- ja Etelä-Amerikka
E IV:4 h Australia, Uusi-Seelanti ja Tyynenmeren saaret 

A V:1 Taidehistoria, Suomi
A V:3 Arkkitehtuuri, rakennustaiteen historia, Suomi
B V:1 Taidehistoria, Pohjoismaat
B V:3 Arkkitehtuuri, rakennustaiteen historia, Pohjoismaat
C V:1 Taidehistoria, Baltia
C V:3 Arkkitehtuuri, rakennustaiteen historia, Baltia
   
D V:1 Taidehistoria, arkkitehtuuri, Venäjä
D V:1 a Taidehistoria, Venäjä, yleistä
D V:1 aa Konservointi
D V:1 b Paikallinen taidehistoria
D V:1 c Ikonit
D V:1 d Yleinen arkkitehtuuri
D V:1 e Kirkkoarkkitehtuuri
D V:1 f Kuvanveisto
D V:1 g Maalaustaide
D V:1 h Graafinen taide
D V:1 i Ulkomainen taide venäläisissä kokoelmissa

D V:2 Taideteollisuus, esinehistoria, Venäjä
D V:2 a Varia
D V:2 b Lasi, posliini
D V:2 c Huonekalut
D V:2 d Metallit
D V:2 e Korut
D V:2 f Tekstiilit
D V:2 g Puvut
D V:2 h Pelit, leikit
D V:2 i Kulkuneuvot
D V:2 j Soittimet

E V:1 Taidehistoria yleistä ja muut maat
E V:1 a Yleisteokset
E V:1 b Tyylit, ornamentiikka
E V:1 c Taiteen teoria, filosofia, estetiikka
E V:1 d Ikonografia
E V:1 e Eri maanosien taide: Eurooppa, Aasia, Afrikka, Amerikka
E V:1 f Taiteilijamonografiat
E V:1 g Maalaustaide:
      - ikonit
      - lasimaalaus, emalitaide
      - seinämaalaus, mosaiikki
E V:1 h Graafinen taide
      - kuvitus
      - miniatyyrit
E V:1 i Kuvanveisto
E V:1 j Valokuvaus, elokuvat

E V:2 Taideteollisuus, esinehistoria (kaikki maat paitsi Venäjä)
E V:2 a Varia
E V:2 b Lasi, posliini
E V:2 c Huonekalut
E V:2 d Metallit
E V:2 e Korut
E V:2 f Tekstiilit
E V:2 g Puvut
E V:2 h Pelit, leikit
E V:2 i    Kulkuneuvot -> E IV:3, X:6, XIII:3
E V:2 j Soittimet

E V:3 Arkkitehtuuri, rakennustaide, yleistä ja muut maat
E V:3 a Arkkitehtuuri ja rakennustaide yleistä, teoria
E V:3 b Muiden maiden arkkitehtuuri, rakennustaide ja interiöörit
E V:3 c Puutarha-arkkitehtuuri ja maisemasuunnittelu

VI:1 Sotahistoria 
VI:2 Armeijat, varuskunnat, puolustuslaitokset, maanpuolustusjärjestöt
VI:3 Aseet, univormut, varusteet
VI:4 Linnoitukset   

VIII:1 Kronikat, saagat, eepokset

A VIII:2 Historia, Suomi
A VIII:2 a Yleisesitykset
A VIII:2 b Metodologia ja historianfilosofia
A VIII:2 c Poliittinen historia
A VIII:2 d Oikeus- ja hallintohistoria
A VIII:2 e Talous-, sosiaali- ja väestöhistoria
A VIII:2 f Kulttuurihistoria
A VIII:2 g Aate- ja oppihistoria
A VIII:2 h Varia (liput, heraldiikka ym.)
A VIII:2 i Yrityshistoriikit
A VIII:3 Henkilöhistoria  

B VIII:2 Historia, Pohjoismaat
B VIII:2 a Yleisesitykset
B VIII:2 b Metodologia ja historianfilosofia
B VIII:2 c Poliittinen historia
B VIII:2 d Oikeus- ja hallintohistoria
B VIII:2 e Talous-, sosiaali- ja väestöhistoria
B VIII:2 f Kulttuurihistoria
B VIII:2 g Aate- ja oppihistoria
B VIII:2 h Varia (liput, heraldiikka ym.)
B VIII:2 i Yrityshistoriikit
B VIII:3 Henkilöhistoria

C VIII Historia, Baltia

D VIII Historia, Venäjä

E VIII:2 Historia, Muut maat
E VIII:2 a Yleisesitykset
E VIII:2 b Metodologia ja historianfilosofia
E VIII:2 c Poliittinen historia
E VIII:2 d Oikeus- ja hallintohistoria
E VIII:2 e Talous-, sosiaali- ja väestöhistoria
E VIII:2 f Kulttuurihistoria
E VIII:2 g Aate- ja oppihistoria
E VIII:2 h Varia (liput, heraldiikka ym.)
E VIII:2 i Yrityshistoriikit
E VIII:3 Henkilöhistoria

A Luonnontieteet, Suomi
B Luonnontieteet, Pohjoismaat
C Luonnontieteet, Baltia
D Luonnontieteet, Venäjä

A X Kansatiede, Suomi
A X:0 Yleistä, varia
A X:1 Kansat, heimot
A X:2 Matkakertomukset, kotiseutukirjallisuus
A X:3 Uskontotiede, kansanlääkintä
A X:4 Tapakulttuuri
A X:5 Ruokaperinne
A X:6 Talous ja elinkeinot, työvälineet, liikenne
A X:7 Rakennusperinne
A X:8 Tekstiilit, pukeutuminen
A X:9 Kansantaide, esinehistoria

B X Kansatiede, Pohjoismaat
B X:0 Yleistä, varia
B X:1 Kansat, heimot
B X:2 Matkakertomukset, kotiseutukirjallisuus
B X:3 Uskontotiede, kansanlääkintä
B X:4 Tapakulttuuri
B X:5 Ruokaperinne
B X:6 Talous ja elinkeinot, työvälineet, liikenne
B X:7 Rakennusperinne
B X:8 Tekstiilit, pukeutuminen
B X:9 Kansantaide, esinehistoria

C X Kansatiede, Baltia
D X Kansatiede, Venäjä  

E X Kansatiede, muut maat
E X:0 Yleistä, varia
E X:1 Kansat, heimot
E X:2 Matkakertomukset, kotiseutukirjallisuus
E X:3 Uskontotiede, kansanlääkintä
E X:4 Tapakulttuuri
E X:5 Ruokaperinne
E X:6 Talous ja elinkeinot, työvälineet, liikenne
E X:7 Rakennusperinne
E X:8 Tekstiilit, pukeutuminen
E X:9 Kansantaide, esinehistoria

Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

A XI:1 Kielitiede, suomi
A XI:2 Kirjallisuus, kansanrunous, Suomi
B XI Kielitiede ja kirjallisuus, Pohjoismaat
C XI Kielitiede ja kirjallisuus, Baltia
D XI Kielitiede ja kirjallisuus, Venäjä
E XI Kielitiede ja kirjallisuus, muut maat

Pääsana: maakunta / paikkakunta

A XII:1 Suomi
A XII:2 Ahvenanmaa
A XII:3 Varsinais-Suomi
A XII:4 Uusimaa
A XII:5 Satakunta
A XII:6 Häme
A XII:7 Savo
A XII:8 Karjala
A XII:9 Pohjanmaa
A XII:10 Lappi

Pääsana: maa

B XII Pohjoismaat
C XII Baltia

Pääsana: maa / paikkakunta

D XII Venäjä

Pääsana: maa

E XII Muut maat

XIII:1 Rakentaminen ja restaurointi
XIII:1 a Rakennustekniikka ja rakennuttaminen
XIII:1 b Rakennusmateriaalit, pintakäsittelyt
XIII:1 c Rakennusten konservointi, restaurointi ja korjausrakentaminen
XIII:2 Yhdyskuntasuunnittelu
XIII:3 Tekniikka ja muut sovelletut tieteet

A XIV Yhteiskuntatieteet, Suomi
B XIV Yhteiskuntatieteet, Ruotsi
C XIV Yhteiskuntatieteet, Baltia
D XIV Yhteiskuntatieteet, Venäjä
E XIV Yhteiskuntatieteet, muut maat

Lehtien kolme uusinta vuosikertaa on sijoitettu lukusalin lehtihyllyyn. Vanhemmat lehdet on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Varastotilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan. Jos olet tilaamassa saatavuustietoihin merkittyä lehden numeroa, jota ei ole tilattavien niteiden listassa, valitse mikä tahansa nide ja lisää haluamasi lehden numero tilauslomakkeen Kommentit-kenttään.

S A Suomi
S B Pohjoismaat
S C Baltia
S D Venäjä
S Australia
S Belgia
S Iso-Britannia
S Itävalta
S Kanada
S Ranska
S Saksa
S Sveitsi
S Yhdysvallat

Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

A Sarjat
Sarjat Ruotsi
Sarjat Norja
Sarjat Islanti
Sarjat Tanska
Sarjat Skandinavia
Sarjat Alankomaat
Sarjat Albania
Sarjat Argentiina
Sarjat Belgia
Sarjat Bulgaria
Sarjat Espanja
Sarjat Intia
Sarjat Irlanti
Sarjat Italia
Sarjat Japani
Sarjat Jordania
Sarjat Jugoslavia
Sarjat Kiina
Sarjat Korea
Sarjat Kreikka, Lichtenstein
Sarjat Meksiko, Monaco
Sarjat Puola
Sarjat Romania
Sarjat Slovakia
Sarjat Tsekkoslovakia
Sarjat Turkki
Sarjat Unkari
Sarjat Uusi-Seelanti

Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

0 Aasia
1 Itä-Aasia
2 Buddhalaisuus
3 Kiina
4 Japani, ainut
5 Korea
6 Kaakkois-Aasia
7 Etelä-Aasia
8 Tiibet
9 Keski-Aasia (ks. myös Venäjä)
10 Islamilaiset kansat ja Lähi-itä
11 Australia, Uusi-Guinea, Oseania
12 Afrikka
13 Egypti, koptilaiset
14 Pohjois-Amerikka
15 Amerikan mantere yleensä
16 Väli- ja Etelä-Amerikka
17 Ernest Ericksonin intiaanikirjasto
18 Eskimot (ks. myös Pohjois-Amerikka)
19 Suomalais-ugrilaiset kansat (ent. kansat. kirjaston luokka 9.0)
20 Itämerensuomalaiset kansat (ent. 9.1)
21 Unkarilaiset (ent. 9.2)
22 Muut suomalais-ugrilaiset kansat (ent. 9.3)
23 Matkakertomukset
24 Etnisiä ryhmiä
25 Uskonto, taikuus
28 Venäjä
29 Siperia
40 Teoria ja sekalaiset
46 Suomen lähetysseuran kirjasto

Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

Vain lukusalikäyttöön.

Ref 1 Sanakirjat ja sanastot
Ref 2 Tietosanakirjat
Ref 3 Hakuteokset ja erikoistietosanakirjat
Ref 4 Lähdejulkaisut
Ref 5 Henkilöhakemistot ja matrikkelit
Ref 6 Osoitehakemistot
Ref MV Museoviraston julkaisusarjat
Ref m MV Museoviraston monografiajulkaisut
Ref SMY Suomen muinaismuistoyhdistyksen julkaisut

Vain lukusalikäyttöön.

KK 0 Hallinto, lainsäädäntö, työelämä
KK 1 Kirjastot, arkistot, kirja-ala
KK 1.1 Informaatiotutkimus, kirjastoala ja arkistoala
KK 1.2 Kirjasto- ja arkistoluettelot ja bibliografiat
KK 2 Museologia
KK 3 Museot
KK 4 Arkeologia
KK 4.3 Meriarkeologia, merihistoria, laivanrakennus
KK 5 Taide- ja esinehistoria
KK 5.1 Yleinen taidehistoria
KK 5.1 h Grafiikka
KK 5.1 j Valokuvaus, elokuva
KK 5.2 Esinetaide
KK 5.3 Arkkitehtuuri
KK 6 Sotahistoria
KK 7 Kirkkohistoria
KK 8 Historia
KK 8.2 g Kouluhistoriikit
KK 9 Luonnontieteet
KK 10 Kansatiede
KK 10.1 Suomen Lähetysseuran kirjasto
KK 11.1 Kielitiede
KK 11.2 Kansanrunous
KK 12 Paikallishistoria, seutu- ja maakuntaliitot
KK 13.1 a Rakennustekniikka
KK 13.1 b Rakennusmateriaalit
KK 13.1 c Restaurointi
KK 13.2 Yhdyskuntarakentaminen
KK 14 Yhteiskuntatieteet
KK Sarjat
KK Kartat
KK MV Museoviraston julkaisusarjat
KK m MV Museoviraston monografiajulkaisut
KK SMY Suomen muinaismuistoyhdistyksen julkaisut
KK Huutokauppaluettelot
F Foliokokoiset kirjat (1950-)

Vain lukusalikäyttöön. Aineisto on pyydettävä varastosta tekemällä varastotilaus Helka-tietokannassa. Tilausta varten on oltava kirjautuneena Helkaan.

R Rariteetit
R F foliokokoiset kirjat (-1949