Kansatieteen kuvakokoelma

Kansatieteen kuvakokoelman tallennuksen painopisteenä on historiallisesti ollut suomalainen kansanomainen kulttuuri elinkeinoineen ja kansanperinne. Tallennuksessa on keskitytty suomalaisille perinteisiin ja kansanomaisiin agraarikulttuurin käytäntöihin, teknologioihin, uskomuksiin, tapoihin, jokapäiväiseen elämään, ilmiöihin ja muutoksiin sekä ihmisiin niiden takana. Tallentamisen piiriin kuuluu myös Suomeen muualta muuttaneiden ihmisten kulttuuriperintö. Keskeistä on kansatieteellinen näkökulma.

kk.png#asset:1039

finna.jpg#asset:1041

flickr.jpg#asset:1045

Facebook